Bank Millennium kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny:

 • kredyt udzielany na spłatę zobowiązań w innych bankach
 • minimalna kwota kredytu: 20 tys. złotych
 • maksymalna kwota kredytu:
  – do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, jeśli jednym z konsolidowanych zobowiązań jest kredyt mieszkaniowy
  – do 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu w przypadku spłaty kredytów i pożyczek o charakterze konsumpcyjnym
 • maksymalna wysokość kredytu zależy od dochodów kredytobiorcy
 • okres kredytowania: od 3 do 30 lat
 • kredyt udzielany w polskich złotych
 • kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach
 • akceptacja wielu różnych źródeł dochodu
 • raty miesięczne równe lub malejące
 • 24-miesięczna karencja – możliwość odroczenia spłaty kapitału
 • możliwość odroczenia płatności jednej raty kredytu w roku
 • możliwość łączenia celów mieszkaniowych i niemieszkaniowych
 • możliwość realizacji przez internet wielu zleceń związanych z obsługą kredytu
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu w sytuacji, gdy wcześniejsza spłata następuje po okresie 4 lat kredytowania, a także w ciągu pierwszych 4 lat, jeśli łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu
 • zmienne oprocentowanie kredytu
 • kredytem konsolidacyjnym można spłacić:
  – kredyty mieszkaniowe
  – kredyty samochodowe
  – kredyty ratalne
  – pożyczki gotówkowe
  – limity na karcie kredytowej
  – limity kredytowe na rachunku bieżącym
  – inne kredyty konsumpcyjne