Bank Millennium lokaty i depozyty

Lokaty terminowe:

 • Bank Millennium w ramach oferty lokat terminowych proponuje:
  – lokatę standardową
  – lokatę negocjowaną
  – lokatę Millenet
 • standardowa lokata terminowa lub lokata Millenet może mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny, natomiast negocjowana lokata terminowa jest lokatą nieodnawialną
 • w okresie trwania umowy lokaty terminowej oprocentowanie lokaty jest stałe a jego wysokość uzależniona jest od kwoty, waluty oraz długości trwania umowy
 • minimalna kwota lokaty:
  – Standardowej: w PLN 5.000 PLN, w USD 2.000 USD, w EUR 2.000 EUR
  – Millenet: w PLN 5.000 PLN, w USD 200 USD, w EUR 200 EUR
 • możliwość negocjowania warunków lokaty terminowej w przypadku posiadania w Banku Millennium wraz z kwotą negocjowanej lokaty depozytów o równowartości co najmniej 25.000 PLN
 • w przypadku rozwiązania umowy o lokatę standardową lub negocjowaną przed upływem okresu umownego, odsetki za cały okres utrzymywania lokaty ustala się w wysokości 0,25 kwoty odsetek naliczonych na dzień poprzedzający dzień rozwiązania umowy. Odsetki nie przysługują w przypadku rozwiązania umowy o lokatę w ciągu pierwszych 30 dni jej obowiązywania.
 • w przypadku rozwiązania umowy o lokatę Millenet przed upływem okresu umownego, odsetki za cały okres utrzymywania lokaty ustala się w wysokości 0,2 kwoty odsetek naliczonych na dzień poprzedzający dzień rozwiązania umowy.

System Indywidualnych Depozytów (SID):

 • system internetowy przygotowany dla firm i instytucji, których przedmiot działalności wiąże się z przyjmowaniem i przechowywaniem depozytów pieniężnych składanych przez strony trzecie
 • specjalistyczny system SID dostarczany klientowi przez Bank Millenniu, służący do bieżącego ewidencjonowania wpłat i przelewów umożliwia między innymi:
  – automatyczne przypisywanie wpłat do konkretnej listy depozytów
  – manualne przyporządkowanie błędnych wpłat do właściwych depozytów
  – prezentację (na bieżąco, w trybie dziennym) stanu odsetek dla każdego depozytu
  – elastyczną pracę z depozytami: łączenie poszczególnych depozytów w jeden, podział depozytów, przeksięgowywanie części depozytów, przeksięgowywanie wypłat z zachowaniem odsetek naliczanych odpowiednio do wielkości depozytów i czasu ich przechowywania
 • aplikacja umożliwia pełną komunikację z systemami finansowymi klienta oraz z systemami bankowymi
Automatyczne Lokaty Overnight (O/N):
 • usługa polegająca na codziennym, automatycznym transferowaniu środków pozostałych na koniec dnia na rachunku bieżącym klienta na dedykowany rachunek lokaty O/N. Następnego dnia rano środki z lokaty O/N są automatycznie zwracane na rachunek bieżący klienta.
 • Automatyczna Lokata O/N jest oferowana w PLN, oraz w walutach: USD i EUR