PKO Bank Polski karty płatnicze

Karta PKO MC Corporate:

 • karta obciążeniowa dla klientów korporacyjnych osiągających przychód ze sprzedaży od 30 mln zł.
 • karta do realizacji bieżących zakupów związanych z działalnością firmy lub instytucji
 • długi okres kredytowania
 • możliwość ustalania indywidualnych limitów
 • możliwość korzystania z pakietów rabatowych w Ośrodkach Szkoleniowo-Wypoczynkowych PKO BP
 • całkowita spłata karty następuje 15 dnia każdego miesiąca po zakończonym okresie rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy)
 • spłata karty następuje poprzez obciążenie rachunku bieżącego, kwotą wymaganych środków do zapłaty

Karta PKO MC Corporate Executive:

 • karta obciążeniowa dla klientów korporacyjnych, jednostek samorządowych osiągających przychód ze sprzedaży lub budżecie od 30 mln zł
 • karta do realizacji bieżących zakupów związanych z działalnością firmy lub instytucji
 • długi okres kredytowania
 • możliwość ustalania indywidualnych limitów
 • możliwość korzystania z pakietów rabatowych w Ośrodkach Szkoleniowo-Wypoczynkowych PKO BP
 • całkowita spłata karty następuje 25 dnia każdego miesiąca po zakończonym okresie rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy)
 • spłata karty następuje poprzez obciążenie rachunku bieżącego, kwotą wymaganych środków do zapłaty

Karta PKO MC Corporate Municipium:

 • karta obciążeniowa dla jednostek rządowych i samorządowych o budżecie od 30 mln zł.
 • karta do realizacji bieżących zakupów związanych z działalnością firmy lub instytucji
 • możliwość ustalania indywidualnych limitów
 • możliwość korzystania z pakietów rabatowych w Ośrodkach Szkoleniowo-Wypoczynkowych PKO BP
 • całkowita spłata karty następuje 15 dnia każdego miesiąca po zakończonym okresie rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy)
 • spłata karty następuje poprzez obciążenie rachunku bieżącego, kwotą wymaganych środków do zapłaty

Karta PKO VISA Business Electron:

 • karta przeznaczona do spełniania potrzeb pracowników dużych firm dokonujących bieżących zakupów
 • możliwość dokonywania płatności za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych
 • dokonywanie płatności zbliżeniowe Visa payWave
 • możliwość dokonywania wypłat gotówki w placówkach banku, bankomatach oraz urzędach pocztowych
 • usługa Visa Cash Back, umożliwiająca dokonywanie wypłat gotówki (do kwoty 200 PLN) podczas dokonywania płatności bezgotówkowych w wyznaczonych punktach handlowo-usługowych

Karta PKO VISA Business Electron Municipium:

 • karta dla osób pracujących jednostkach samorządowych i rządowych, które w ramach swoich obowiązków mają potrzebę częstego regulowania płatności gotówkowych i bezgotówkowych
 • możliwość dokonywania płatności za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych na całym świecie
 • dokonywanie płatności zbliżeniowych Visa payWave
 • możliwość dokonywania wypłat gotówki w placówkach banku, bankomatach oraz urzędach pocztowych
 • usługa Visa Cash Back, umożliwiająca dokonywanie wypłat gotówki (do kwoty 200 PLN) podczas dokonywania płatności bezgotówkowych w wyznaczonych punktach handlowo-usługowych

Karta PKO VISA Business Credit Złota:

 • prestiżowa karta kredytowa przeznaczona do spełniania potrzeb klientów PKO Banku Polskiego, zajmujących stanowiska zarządu, kadry zarządzającej wyższego szczebla lub kierownictwa przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową
 • dokonywanie bieżących płatności za zakupy w kraju i zagranicą, związanych z działalnością przedsiębiorstwa
 • dokonywanie płatności w trakcie podróży służbowych
 • wygodny system planowania wydatków przedsiębiorstwa
 • ubezpieczenie i pomoc w nagłych wypadkach
 • PKO BP ogranicza odpowiedzialność za operacje dokonane przy użyciu utraconej karty płatniczej maksymalnie do 150 EURO
 • PKO BP przejmuje odpowiedzialność za wszystkie nieuprawnione operacje wykonane przed unieważnieniem karty płatniczej
 • korzystny pakiet rabatowy w Ośrodkach Szkoleniowo-Wypoczynkowych PKO BP

Karta PKO VISA Business Credit Srebrna:

 • karta kredytowa służąca do regulowania płatności za bieżące zakupy przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową
 • dokonywanie bieżących zakupów, zarówno w kraju jak i zagranicą, związanych z działalnością przedsiębiorstwa
 • realizacja płatności w trakcie podróży służbowych
 • wygodny system planowania wydatków przedsiębiorstwa
 • PKO BP ogranicza odpowiedzialność za operacje dokonane przy użyciu utraconej karty płatniczej maksymalnie do 150 EURO
 • PKO BP przejmuje odpowiedzialność za wszystkie nieuprawnione operacje wykonane przed unieważnieniem karty płatniczej
 • ubezpieczenie i pomoc w nagłych wypadkach
 • korzystny pakiet rabatowy w Ośrodkach Szkoleniowo-Wypoczynkowych PKO BP

Karta PKO VISA Business Credit Municipium Złota:

 • prestiżowa karta kredytowa przeznaczona do spełniania potrzeb klientów PKO Banku Polskiego, zajmujących stanowiska burmistrzów, starostów, kierownictwa lub kadry zarządzającej wyższego szczebla jednostek rządowych lub samorządowych posiadających zdolność kredytową
 • dokonywanie płatności za bieżące zakupy w kraju i zagranicą, związanych z działalnością jednostki
 • dokonywanie płatności w trakcie podróży służbowych
 • możliwość kredytowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa w ramach przyznanego limitu globalnego
 • PKO BP ogranicza odpowiedzialność za operacje dokonane przy użyciu utraconej karty płatniczej maksymalnie do 150 EURO
 • PKO BP przejmuje odpowiedzialność za wszystkie nieuprawnione operacje wykonane przed unieważnieniem karty płatniczej
 • możliwość regulowania płatności we wszystkich punktach handlowo-usługowych, w kraju i za granicą
 • ochrona ubezpieczeniowa i pomoc w nagłych wypadkach
 • korzystny pakiet rabatowy w Ośrodkach Szkoleniowo-Wypoczynkowych PKO BP

Karta PKO VISA Business Credit Municipium Srebrna:

 • karta kredytowa przeznaczona do spełniania potrzeb pracowników dokonujących bieżących zakupów jednostek rządowych lub samorządowych posiadających zdolność kredytową
 • dokonywanie płatności za bieżące zakupy w kraju i zagranicą, związanych z działalnością jednostki
 • dokonywanie płatności w trakcie podróży służbowych
 • możliwość kredytowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa w ramach przyznanego limitu globalnego
 • PKO BP ogranicza klientom odpowiedzialność za operacje dokonane przy użyciu utraconej karty płatniczej maksymalnie do 150 EURO
 • PKO BP przejmuje odpowiedzialność za wszystkie nieuprawnione operacje wykonane przed unieważnieniem karty płatniczej
 • możliwość regulowania płatności we wszystkich punktach handlowo-usługowych, w kraju i za granicą
 • ubezpieczenie i pomoc w nagłych wypadkach
 • korzystny pakiet rabatowy w Ośrodkach Szkoleniowo-Wypoczynkowych PKO BP