Bank Millennium lokaty dla firm

Lokata Super Procent:

 • lokata terminowa otwierana bezpłatnie
 • oprocentowanie stałe w trakcie trwania lokaty
 • czas trwania lokaty: 3, 6, 12 miesięcy
 • odsetki są wypłacane po upływie terminu lokaty na wskazany rachunek bieżący
 • minimalna kwota potrzebna do otwarcia lokaty: 1000 zł
 • im wyższa kwota środków ulokowanych na lokacie, tym wyższe oprocentowanie 
 • oprocentowanie jest płatne od całości salda
 • możliwość otwarcia lokaty odnawialnej lub nieodnawialnej
 • możliwość zamknięcia lokaty przed umownym terminem
 • możliwość dysponowania nadwyżkami finansowymi firmy za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • lokata dostępna w oddziale Banku Millennium, przez telefon lub Internet
 • lokata może stanowić zabezpieczenie kredytu
 • comiesięczny wyciąg z rachunku w formie papierowej umożliwia uzyskanie informacji o lokacie

Lokata Biznes:

 • lokata terminowa umożliwiająca inwestowanie wolnych środków finansowych
 • brak opłat za otwarcie lokaty
 • lokata dostępna w: PLN, USD i EUR
 • możliwość wyboru czasu trwania lokaty
 • odsetki są wypłacane po upływie terminu lokaty na wskazany rachunek bieżący
 • minimalna kwota potrzebna do otwarcia lokaty: 2000 zł, 200 dolarów lub 200 euro
 • im wyższa kwota środków ulokowana na lokacie w PLN, tym wyższe oprocentowanie
 • oprocentowanie płatne od całości salda
 • możliwość otwarcia lokaty odnawialnej lub nieodnawialnej
 • możliwość zamknięcia lokaty przed umownym terminem
 • oprocentowanie stałe w trakcie trwania lokaty
 • możliwość elastycznego dysponowania nadwyżkami finansowymi firmy za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • lokata dostępna w oddziale lub przez telefon
 • lokata może służyć jako zabezpieczenie kredytu
 • pełne informacje o lokacie, dzięki comiesięcznemu wyciągowi z rachunku w formie papierowej

Lokata Millenet:

 • lokata internetowa dostępna wyłącznie w serwisie bankowości internetowej Millenet
 • oprocentowanie stałe w trakcie trwania umowy
 • lokata dostępna w PLN oraz w walutach obcych: USD lub EUR
 • brak opłat za otwarcie lokaty
 • możliwość wyboru okresów lokaty
 • odsetki są wypłacane po upływie terminu lokaty na wskazany rachunek bieżący
 • minimalna kwota lokaty: 2000 zł
 • im wyższa kwota środków ulokowana na lokacie, tym wyższe oprocentowanie
 • oprocentowanie płatne od całości salda
 • możliwość otworzenia lokaty odnawialnej lub nieodnawialnej
 • możliwość zamknięcia lokaty przez terminem umownym
 • możliwość dysponowania nadwyżkami finansowymi firmy za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • lokata może służyć jako zabezpieczenie kredytu
 • pełne informacje o lokacie, dzięki comiesięcznemu wyciągowi z rachunku w formie papierowej

Lokata Millenet dla przedsiębiorców indywidualnych:

 • lokata internetowa dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lokata dostępna wyłącznie w serwisie bankowości internetowej Millenet dla Mikrobiznesu
 • oprocentowanie stałe w trakcie trwania umowy
 • lokata dostępna w PLN oraz USD lub EUR
 • brak opłat za otwarcie lokaty
 • możliwość wyboru okresów lokaty
 • odsetki są wypłacane po upływie terminu lokaty na wskazany rachunek bieżący
 • minimalna kwota potrzebna do otwarcia lokaty: 2000 zł, 200 euro lub 200 dolarów
 • im wyższa kwota środków ulokowana na lokacie w PLN, tym wyższe oprocentowanie
 • oprocentowanie płatne od całości salda
 • możliwość otwarcia lokaty odnawialnej lub nieodnawialnej
 • możliwość zamknięcia lokaty przed terminem umownym
 • możliwość otrzymywania z wyprzedzeniem powiadomienia o zapadnięciu lokaty bądź też przypomnienia o terminie zapadalności lokaty, dzięki usłudze MilleSMS
 • lokata może stanowić zabezpieczenie kredytu
 • informacje o lokacie dzięki comiesięcznemu wyciągowi z rachunku