ING Bank Śląski ING BusinessOnLine dla samorządów

ING BusinessOnLine to system bankowości internetowej stworzony specjalnie na potrzeby firm i instytucji. Zapewnia dostęp do rachunków bankowych oraz umożliwia sprawną realizację bieżących zleceń organizacji.

W zakresie zarządzania środkami finansowymi gmin, powiatów, województw oraz zarządzanych przez nich jednostek organizacyjnych – spółek z udziałem jednostki samorządowej, szkół, instytucji kultury, zakładów i jednostek budżetowych system ING BusinessOnLine oferuje:

 • dostęp do rachunków w wielu walutach oraz wyciągi w formacie PDF lub CSV
 • integracja z systemami finansowo-księgowymi wykorzystywanymi w jednostce samorządowej oraz umożliwienie zlecania płatności w sposób masowy, dzięki funkcji importu i eksportu plików, a także automatyzacja eksportowania tych plików,
 • tworzenie raportów z operacji na rachunkach
 • wykorzystanie baz danych upraszczających definiowanie operacji (wprowadzanie danych do bazy w wyniku importu plików lub ręcznie)
 • obsługa płatności wychodzących
 • definiowanie zleceń stałych oraz przelewów wzorcowych
 • możliwość składania wniosków elektronicznych dotyczących kart, kredytów i zarządzania gotówką
 • obsługa kart obciążeniowych, debetowych i przedpłaconych, przeznaczonych zarówno dla pracowników jednostki samorządowej, jak i dla podmiotów zewnętrznych – beneficjentów świadczeń bezgotówkowych,
 • obsługa gotówkowa – w szczególności zlecenia wypłaty gotówki w oddziale, np. dla osób korzystających z zasiłków społecznych, beneficjentów świadczeń gotówkowych
 • system identyfikacji masowych płatności umożliwiający przydzielanie indywidualnych (wirtualnych) rachunków bankowych wierzycielom jednostki oraz polecenie zapłaty, szczególnie przydatne przy pobieraniu opłat
 • wygodne zarządzanie finansami poszczególnych jednostek organizacyjnych samorządu dzięki funkcjonalności holdingu – użytkownik może mieć jednocześnie dostęp do rachunków wielu jednostek
 • lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach zakładanych samodzielnie w systemie
 • możliwości definiowania uprawnień do systemu dla pracowników jednostki samorządowej