Bank Zachodni WBK finansowanie nieruchomości

Finansowanie nieruchomości Bank Zachodni WBK realizuje przez Departament Finansowania Nieruchomości.

Bank Zachodni WBK prowadzi działalność mającą na celu wspieranie firm w inwestycjach w nieruchomości. Bank oferuje finansowanie procesu budowy oraz finansowanie inwestycyjne obiektów handlowych, mieszkalnych, biurowych i magazynowych.Produkty BZ WBK dostosowane są każdorazowo do indywidualnych potrzeb realizowanych projektów. W zależności od skali przedsięwzięcia bank występuje jako samodzielny podmiot finansujący bądź członek/agent powołanego w tym celu konsorcjum.