Bank Pekao karty płatnicze

Karta debetowa MasterCard Business:
 
 • karta powiązana z rachunkiem bieżącym, umożliwiająca dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu debetowego/ kredytu w rachunku bieżącym
 • dzienny limit wypłat gotówkowych wynosi 20.000 zł i może być zmieniony, zgodnie z dyspozycją Klienta
 • karta dostępna w ramach Pakietów Mój Biznes dla firm
 • karta umożliwia dokonywanie bezprowizyjnych płatności za towary i usługi
 • brak prowizji za wypłaty gotówki z bankomatów Banku Pekao, europejskiej sieci bankomatów banków Grupy UCI oraz krajowej sieci bankomatów oznaczonych symbolem Euronet
 • karta wyposażona w funkcję płatności zbliżeniowych PayPass
 • możliwość wypłaty gotówki w kasie sklepowej do kwoty 200 zł, podczas dokonywania kartą płatności za zakupy w specjalnie oznaczonych punktach handlowych
 • karta wydawana bezpłatnie w Pakiecie Mój Biznes, Mój Biznes Startowy, Mój Biznes Płatniczy, Mój Biznes FX
 
Karta debetowa MasterCard Business w EUR:
 
 • międzynarodowa karta debetowa do rachunku w EUR umożliwia realizowanie płatności za towary i usługi za granicą, w ramach środków zgromadzonych na rachunku w walucie EUR
 • dzienny limit wypłat gotówkowych wynosi 5000 EUR z możliwością dostosowania do potrzeb firmy
 • dostęp do środków na rachunku 24h/dobę
 • możliwość dokonywania płatności przez internet
 • bezprowizyjne płatności za towary i usługi w punktach usługowo-handlowych
 • możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych PayPass
 • usługa Cash Back, umożliwiająca dokonywanie wypłat gotówki w punktach usługowo-handlowych podczas dokonywania płatności bezgotówkowych
 • bezprowizyjna wypłata gotówki EUR w bankomatach Banku Pekao, krajowej i europejskiej sieci bankomatów banków Grupy UCI oraz krajowej sieci bankomatów oznaczonej symbolem Euronet
 • bezprowizyjne transakcje bezgotówkowe
 
Karta kredytowa MOTO Biznes:
 
 • firmowa karta kredytowa do realizowania bezgotówkowych płatności za towary i usługi oraz wypłaty gotówki do wysokości przyznanego limitu. Umożliwia spłatę zadłużenia w odroczonym terminie
 • zwrot 1% kwoty za wszystkie  transakcje dokonywane na stacjach paliw,
 • maksymalny limit transakcji: do 25.000 zł.
 • możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych PayPass
 • nieoprocentowany kredyt do 47 dni
 • możliwość automatycznej spłaty karty z rachunku firmy, przy czym wymagana jest jedynie spłata minimalna 10% zadłużenia na rachunku karty
 • możliwość wydania firmie dowolnej liczby kart z odrębnymi limitami dla każdego pracownika/ użytkownika
 • zniżki na ubezpieczenie AC i OC, Start Casco oraz ubezpieczenia w podróży w Allianz Direct New Europe Sp. z o.o.
 • pakiet ubezpieczeniowy typu Assistance (pomoc medyczna), Car Assistance oraz Pakiet Usług Concierge w TUiR Allianz Polska S.A.
 • rabaty w programie „Płać kartą, bo warto”
 • brak opłaty za pierwszy rok użytkowania karty, po upływie roku, opłata roczna za kartę uzależniona jest od transakcyjności jej użytkownika
 • bezprowizyjne transakcje bezgotówkowe
 
Karta kredytowa MasterCard Business:
 
 • karta płatnicza umożliwiająca dokonywanie transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki do wysokości przyznanego limitu oraz umożliwiająca spłatę zadłużenia w odroczonym terminie
 • limit ustalany indywidualnie, maksymalnie do 25.000 zł.
 • karta wyposażona w funkcję płatności zbliżeniowych PayPass
 • nieoprocentowany kredyt do 47 dni
 • pakiet ubezpieczeniowy typu Assistance (pomoc medyczna), Car Assistane oraz Pakiet Usług Concierge
 • możliwość wydania dowolnej ilości kart z odrębnymi limitami dla każdego pracownika
 • oprocentowanie 19,25%
 
Karta MasterCard Business i VISA Business:
 
 • karty typu charge, z odroczonym terminem płatności – całość należności klient spłaca dopiero w ustalonym z Bankiem Pekao terminie
 • karty charge pozwalają posiadaczowi na dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w ramach przyznanego przez Bank limitu wydatków, niezależnego od środków dostępnych na rachunku
 • spłata zadłużenia następuje z rachunku klienta
 • limit ustalany indywidualnie, maksymalnie do 25.000 zł.
 • karty dla właścicieli firmy oraz jego pracowników
 • karta przeznaczona jest do regulowania wydatków służbowych Firmy w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem VISA i MasterCard w kraju i za granicą, jak również transakcji dokonywanych przez Internet
 • karta ta umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych
 • nieoprocentowany kredyt do 30 dni
 • bezpłatny pakiet ubezpieczeniowy dla posiadacza karty i jednej osoby towarzyszącej obejmujący następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz całodobową pomoc w czasie podróży zagranicznej
Złota karta Visa Business i Złota karta MasterCard Business:
 
 • prestiżowe międzynarodowe karty płatnicze typu charge z odroczonym terminem płatności – całość należności spłacana jest w ustalonym z bankiem terminie
 • karty umożliwiają dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w ramach przyznanego przez bank limitu wydatków, niezależnego od środków dostępnych na rachunku
 • limit ustalany indywidualnie, maksymalnie do 50.000 zł.
 • karty przeznaczone do regulowania wydatków służbowych w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem VISA i MasterCard w kraju i za granicą, jak również transakcji dokonywanych przez Internet
 • karty wyposażone w funkcje płatności zbliżeniowych
 • nieoprocentowany kredyt do 30 dni,
 • bezpłatny pakiet ubezpieczeniowy dla posiadacza karty i dwóch osób towarzyszących obejmujący następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz całodobową pomoc w czasie podróży zagranicznej