ING Bank Śląski ubezpieczenia dla przedsiębiorców

  • Ubezpieczenie życia i zdrowia w razie nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę ubezpieczeniową życia i zdrowia, w szczególności na wypadek zdarzeń zaszłych wskutek nieszczęśliwych wypadków. Oferowane jest posiadaczom kont firmowych i otwartych kont oszczędnościowych. Ubezpieczenie przygotowane przez ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.
  • Ubezpieczenie PZU – ochrona karty ING– oferowane jest użytkownikom kart płatniczych do rachunku i kart przedpłaconych. Ubezpieczenie obejmuje nieuprawnione użycie karty oraz gotówkę pobraną z bankomatu.
  • Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczny Komfort jest bezpłatnym ubezpieczeniem od nieupoważnionego użycia karty kredytowej, utraty gotówki pobranej z bankomatu, utraty portfela, dokumentów i karty. Ubezpieczeniem są objęci wszyscy posiadacze kart kredytowych VISA dla Przedsiębiorców ING Banku Śląskiego.