Bank BPH linia kredytowa dla inwestora giełdowego

Linia kredytowa dla inwestora giełdowego:

 • kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej na nabywanie papierów wartościowych
 • każda spłata powoduje odnowienie się linii do pierwotnej wysokości i może być wykorzystywana wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy
 • kredyt przyznawany na zakup:
  – papierów wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w systemie ciągłym (z wyłączeniem rynku New Connect)
  – papierów wartościowych zbywanych w ramach oferty publicznej poprzez rachunek inwestycyjny
  – papierów wartościowych w związku z realizacją prawa pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji
 • z linii kredytowej mogą skorzystać klienci, którzy:
  – posiadają rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Banku BPH S.A. z aktywami na tym rachunku (w dniu złożenia wniosku) w wysokości minimum 5.000 zł
  – są osobą fizyczną mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski
 • oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 1M+marża Banku już od 3%
 • opłata przygotowawcza od 0,5%
 • okres kredytowania – 12 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • możliwość otrzymania do 200% wartości aktywów zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym w Biurze Maklerskim Banku BPH w dniu złożenia wniosku.
 • kredyt nie może być mniejszy niż 10.000 zł.
 • zabezpieczeniem kredytu jest blokada aktywów (nie obciążonych) na rachunku inwestycyjnym o wartości 150% uruchomionej kwoty kredytu wraz z pełnomocnictwem udzielonym Bankowi do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym