Bank BPH lokaty

Lokata 11% w pakietach:

 • zysk na lokacie 11% w skali roku
 • lokata dostępna w Pakiecie Mix Korzyści Banku BPH z planem inwestycyjnym lub Pakiecie Premium Profit Banku BPH z polisą na życie
 • Pakiet Mix Korzyści Banku BPH:
  – połączenie umowy lokaty na okres 3 miesięcy z oprocentowaniem 11% w skali roku i kapitalizacją odsetek na koniec okresu oraz umowy o uczestnictwo w wybranym Planie Inwestycyjnym: Fundusz Aviva Investors FIO z lokatą, BPH DuoPlan, Fundusz Novo FIO z lokatą
 • Pakiet Premium Profit Banku BPH
  – program oszczędnościowo-ubezpieczeniowy, który łączy sześciomiesięczną lokatę terminową oraz ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  – lokata 6-miesięczna oprocentowana 11% w skali roku to lokata standardowa z kapitalizacją odsetek na koniec okresu lokowania środków
  – warunkiem skorzystania z pakietu jest zawarcie w tym samym dniu umowy lokaty i umowy ubezpieczenia oraz należy wnieść wkład na lokatę i opłacić składkę ubezpieczeniową
  – minimalny wkład na lokatę: 1.000 zł
  – minimalna składka ubezpieczeniowa: 10.000 zł

 Lokata lojalnościowa Plus:

 • lokata, której oprocentowanie zwiększa się wraz z długością utrzymywania na niej środków
 • możliwość wypłaty środków bez utraty naliczonych odsetek już po 30 dniach od jej założenia
 • minimalny wkład wymagany do założenia lokaty: 1.000 zł.
 • czas trwania lokaty: 13–miesięcy
 • brak kwoty maksymalnej
 • lokata może być odnawialna
 • możliwość dopłaty/wypłaty części kapitału i/lub odsetek w dniu zapadalności lokaty
 • średnie oprocentowanie lokaty w skali roku: 4,62%

Lokata standardowa:

 • lokata zakładana w polskich złotych lub w walutach obcych (USD, EUR)
 • oprocentowanie stałe przez cały okres umowy
 • minimalny wkład wymagany do założenia lokaty standardowej: 1.000 zł, 500 USD lub 250 EUR
 • możliwość założenia rachunku wspólnego dla dwóch osób
 • odsetki naliczane na koniec okresu lokowania
 • dostępne okresy: 1, 3, 6 ,12, 24 lub 36  miesięcy
 • brak kwoty maksymalnej
 • lokaty mogą być odnawialne
 • oprocentowanie nie jest uzależnione od wysokości wkładu

Lokata negocjowana:

 • indywidualne warunki oprocentowania i terminy lokowania środków
 • lokata dostępna w złotych polskich oraz walutach obcych (USD, EUR)
 • możliwość założenia rachunku wspólnego dla dwóch osób
 • oprocentowanie uzależnione od wysokości wkładu i terminu lokaty
 • stałe oprocentowanie przez cały okres umowy
 • indywidualnie ustalanie terminy czasu trwania lokaty: od 1 dnia do 24 miesięcy
 • odsetki naliczane są na koniec okresu lokowania
 • minimalna kwota lokaty: 50.000 zł, 10.000 USD, 10.000 EUR

 e-Lok@ta:

 • lokata internetowa z możliwością dostosowania terminu lokaty do indywidualnych potrzeb klienta
 • terminy czasu trwania lokaty: od 1 do 365 dni
 • stałe oprocentowanie
 • minimalny wkład wymagany do założenia lokaty: 1.000 zł. 
 • oprocentowanie od 2,10% do 4,85% w skali roku, zależnie od czasu lokowania i kwoty wkładu
 • lokata może być odnawialna
 • warunkiem założenia lokaty jest posiadanie dostępu do rachunku za pośrednictwem kanałów elektronicznych