Citi Handlowy

Bank Handlowy w Warszawie jest bankiem komercyjnym działającym obecnie pod marką Citi Handlowy (wcześniej Citibank Handlowy).

Citi Handlowy powstał w wyniku fuzji dwóch banków: Banku Handlowego w Warszawie SA – najstarszego komercyjnego banku w Polsce oraz Citibanku (Poland) SA. W marcu 2001 roku, powstała jedna z najsilniejszych instytucji finansowych w Polsce, która stanowi integralną część globalnej grupy Citi – wiodącej finansowej instytucji świata.

Oferta Citi Handlowy obsługuje zarówno klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. 

Wizytówka Banku
Dane adresowe: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 022 657 72 00
tel. 022 690 40 00
faks 022 692 50 23
Dane Banku:
NIP: 5260300291
REGON: 000013037
Kapitał zakładowy: 522 638 400 zł. (opłacony w całości)
Skład Zarządu:
 • Sławomir S. Sikora – Prezes
 • Witold Zieliński – Wiceprezes
 • Robert Daniel Massey JR – Wiceprezes
 • Sonia Wędrychowicz-Horbatowska – Wiceprezes
 • Misbah Ur-Rahman-Shah – Wiceprezes
 • Iwona Dudzińska – Członek
Skład Rady Nadzorczej:
 • Stanisław Sołtysiński – Przewodniczący RN
 • Andrzej Olechowski – Wiceprzewodniczący RN
 • Shirish Apte – Wiceprzewodniczący RN
 • Krzysztof Opolski – Członek RN
 • Igor Chalupec – Członek RN
 • Mirosław Gryszka – Członek RN
 • Alberto J. Verme – Członek RN
 • Frank Mannion – Członek RN
 • Marc Luet – Członek RN
 • Stephen Simcock – Członek RN
 • Dariusz Mioduski – Członek RN
 • Stephen R. Volk – Członek RN
Numer KRS: 0000001538
Akcjonariat:
 • Citibank Overseas Investment Corporation (COIC) – 75% udziałów
 • pozostali akcjonariusze –  (25%)
Oferta Citi Handlowy:
Klient indywidualny:
 • konta osobiste
 • karty kredytowe
 • pożyczki:
  – pożyczka gotówkowa
  – konsolidacyjna
  – pożyczka hipoteczna
 • kredyty:
  – hipoteczny
  – mieszkaniowy
  – linia kredytowa
 • lokaty
 • produkty inwestycyjne:
  – konta oszczędnościowe
  – fundusze inwestycyjne
  – produkty strukturyzowane
  – plany systematycznego inwestowania
  – indywidualne konto emerytalne
  – usługi maklerskie
  – Twoja Przyszłość z Citi Handlowy
 • ubezpieczenia:
  – ochronne
  – inwestycyjne
  – oszczędnościowe
Przedsiębiorstwa:
 • pakiety firmowe
 • zarządzanie środkami:
  – rachunki
  – obsługa płatności
  – obsługa gotówki
  – lokowanie środków
 • karty:
  – debetowa, obciążeniowa, kredytowa, przedpłacona, identyfikacyjna
 • kredyty:
  – odnawialny
  – w rachunku bieżącym
  – inwestycyjny
  – płatniczy
  – technologiczny
  – leasing
  – akredytywa dokumentowa
  – gwarancja bankowa
  – inkaso dokumentowe
  – gwarancje unijne
  – dyskonto należności z tytułu akredytywy
 • transakcje walutowe
Korporacje:
 • zarządzanie finansami:
  – rachunki
  – transakcje gotówkowe
  – transakcje bezgotówkowe
  – lokowanie nadwyżek finansowych
  – karty płatnicze
  – mikrowpłaty
  – zarządzanie płynnością
  – zintegrowana obsługa należności
 • finansowanie:
  – finansowanie dystrybutorów
  – faktoring
  – dyskonto weksli
  – instrumenty rynków finansowych
  – dotacje unijne dla przedsiębiorstw
 • treasury:
  – wymiana walut
  – ryzyko walutowe
  – ryzyko stopy procentowej
  – lokaty inwestycyjne
  – instrumenty dłużne
 • obsługa handlu:
  – akredytywa
  – inkaso
  – gwarancje Bankowe
  – eTrade obsługa handlu
  – dyskonto Akredytywy
 • usługi powiernicze
Jednostki Samorządu Terytorialnego:
 • obsługa bieżąca
 • zarządzanie środkami finansowymi
 • finansowanie
 • środki Unijne