Bank BPH

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Powstał na skutek wyodrębnienia w 1989 roku ze struktur NBP. Od stycznia 1995 roku akcje Banku BPH są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Istotnym wydarzeniem w działalności Banku było przeprowadzone z końcem 2001 roku połączenie Banku BPH i PBK, którego efektem było powstanie ogólnopolskiego banku uniwersalnego. W wyniku podzielenia Banku BPH w listopadzie 2007 roku ponad 80% aktywów zostało włączone do Banku Pekao S.A.

17 czerwca 2008 roku większościowy pakiet akcji Banku BPH został zakupiony przez jedną z największych na świecie korporacji General Electric Company.

W 2009r. nastąpiła fuzja prawna Banku BPH z wcześniej nabytą przez GE spółką zależną w Polsce – GE Money Bankiem. Od chwili rejestracji przez sąd w dniu 31 grudnia 2009 roku fuzji Banku BPH i GE Money Banku, połączony Bank BPH działa jako jeden podmiot.

Oferta Banku BPH skierowana jest do klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz do klientów korporacyjnych. Bank w swojej ofercie posiada: kredyty, w tym gotówkowe i hipoteczne, konta osobiste, rachunki oszczędnościowe i depozytowe oraz karty kredytowe.

Wizytówka Banku
Dane adresowe: Al. Pokoju 1
31-548 Kraków
Dane kontaktowe: tel. 58-300-70-01
Dane Banku:
NIP: 6750000384
REGON: 350535626
Kapitał zakładowy: 383.339.555 zł. (opłacony w całości)
Skład Zarządu:
 • Richard Gaskin – Wiceprezes, pełni obowiązki Prezesa
 • Wilfried Mathias Seidel – Wiceprezes
 • Grażyna Utrata – Wiceprezes
 • Grzegorz Jurczyk – Wiceprezes
 • George Newcomb – Wiceprezes
 • Grzegorz Dąbrowski – Wiceprezes
 • Krzysztof Nowaczewski – Wiceprezes
Skład Rady Nadzorczej:
 • Wiesław Rozłucki – Przewodniczący RN
 • Robert Charles Green – Pierwszy Zastępca Przewodniczącego RN
 • Denis Hall – Członek RN
 • Tomasz Stamirowski Członek RN
 • Richard Alan Laxer – Członek RN
 • Maria Ann Di Pietro-Bayus – Członek RN
 • Lesław Kuzaj – Członek RN
 • Dorota Podedworna-Tarnowska – Członek RN
 • Rafał Rybkowski – Członek RN
 • Agnieszka Słomka-Gołębiowska – Członek RN
 • Ales Blazek – Członek RN
Numer KRS: 0000010260
Akcjonariat:
 • GE Investments Poland Sp. z o.o. – 83,74 akcji
 • Selective American Financial Enterprise – 3,21 % akcji
 • DRB Holdings B.V. (Holandia) – 2,21% akcji
 • Pozostali akcjonariusze – 10,84% akcji
Oferta Banku BPH:
Klient indywidualny:
Firmy:
Korporacje:
Bankowość prywatna:
Bankowość osobista: