PKO Bank Polski preferencyjny kredyt mieszkaniowy

Preferencyjny kredyt mieszkaniowy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

  • kredyt z przeznaczeniem dla osób, których nieruchomość została zniszczona na skutek powodzi, huraganu lub osuwisk ziemnych
  • oprocentowanie wynosi 2% w stosunku rocznym; pozostała część odsetek pokryta jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego
  • brak prowizji za udzielenie kredytu
  • okres kredytowania do 10 lat
  • karencja w spłacie kapitału – nawet do 24 miesięcy
  • kredyt przyznawany do 100 % kosztów inwestycji
  • kredyt udzielany w polskich złotych