Bank BPH lokaty dla firm

Lokaty terminowe złotowe i walutowe:

 • zdeponowane środki mogą zostać podzielone na lokaty o różnych okresach przechowywania:
  – lokaty standardowe złotowe: 14 dniowe, 1 miesięczne, 3 miesięczne – oprocentowanie stałe
  – lokaty standardowe złotowe: 6 miesięczne, 1 roczne, 2 letnie – oprocentowanie zmienne
  – lokaty walutowe: 1 miesięczne, 3 miesięczne – oprocentowanie stale
  – lokaty walutowe: 6 miesięczne, 1 roczne – oprocentowanie zmienne
 • minimalna kwota wymagana dla otwarcia terminowej lokaty w złotych polskich: 1.000 zł., dla lokaty walutowej: 1000 USD/1000 EUR

e-Lokata:

 • lokata dostępna jest poprzez system bankowości internetowej
 • oprocentowanie stałe – 3%w skali roku
 • czas trwania lokaty: 1 miesiąc
 • minimalna kwota lokaty: 10.000 zł
 • możliwość zakładania i przedłużania lokaty na kolejne okresy przez internet
 • możliwość pozostawienia odsetek na rachunku e-Lokaty lub przenoszenie ich na inny rachunek, częściowa wypłata bądź dopłata do kapitału w dniu zapadalności lub w następnym dniu roboczym

Lokaty negocjowane:

 • lokaty dają możliwość zwiększenia efektywności zainwestowanych środków, w drodze indywidualnych negocjacji oprocentowania
 • oprocentowanie stałe
 • negocjacje możliwe dla lokat złotowych i walutowych o wartości powyżej ustalonych progów
 • minimalna wpłata: 50 000 zł dla lokat w PLN, 10 000 dla USD i EUR

Autoinwestycje:

 • automatyczne inwestowanie środków pieniężnych
 • autoinwestycje to transakcja polegająca na przenoszeniu salda rachunku bieżącego, pomocniczego lub Sezam Menedżer na rachunek terminowy do następnego dnia roboczego (na początku następnego dnia roboczego środki są dostępne na rachunku, z którego były przenoszone)
 • minimalne kwoty, które mogą być automatycznie zainwestowane: 5 000 zł dla autoinwestycji standardowych, 25 000 zł dla autoinwestycji niestandardowych – oprocentowanie negocjowane
 • suma odsetek z tytułu autoinwestycji (dokonanych w ciągu całego miesiąca) dopisywana jest do salda rachunku raz w miesiącu.