Bank BPH Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa:

 • gwarancja bankowa to jednostronne zobowiązanie banku (gwaranta) stwierdzające, że zobowiązania klienta banku zostaną w oznaczonym czasie spełnione przez Bank BPH w przypadku, gdyby klient tego zobowiązania nie wykonał
 • gwarancja kierowana jest do beneficjenta (adresata  gwarancji) i określa zleceniodawcę (Klienta banku), kwotę gwarantowana oraz termin ważności gwarancji
 • gwarancje udzielane w PLN lub walutach wymienialnych
 • korzystanie z gwarancji możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej

Rodzaje gwarancji :

 • gwarancja przetargowa (wadialna) 
 • gwarancja zwrotu przedpłaty (zaliczki)
 • gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi
 • gwarancja płatności (w tym gwarancje czynszowe)
 • gwarancja należytego wykonania umowy
 • gwarancja na zobowiązana celne i podatkowe
 • gwarancja spłaty kredytu

Bank BPH udziela gwarancji bankowych na zlecenie:

 • krajowych i zagranicznych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, w tym również banków działających w porozumieniu ze swoimi klientami
 • osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, posiadających zdolność do czynności prawnych, prowadzących działalność gospodarczą w celach zarobkowych i na własny rachunek