PKO Bank Polski

PKO Bank Polski powstał 8 lutego w 1919r. jako Pocztowa Kasa Oszczędności, która w  1949-1950 zostaje przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności. Obecnie PKO BP jest jednym z najstarszych banków w Polsce. W ostatnich latach, w warunkach rosnącej konkurencji i kryzysu finansowego umocnił pozycję krajowego lidera, zajmując wiodącą pozycję w sprzedaży kredytów, a jednocześnie stał się największym pod względem aktywów bankiem Europy Środkowo-Wschodniej.

PKO Bank Polski stale poszerza ofertę oraz wprowadza innowacje do tradycyjnych produktów. Posiada w Polsce ponad 1200 oddziałów oraz blisko dwa tysiące agencji.

PKO Bank Polski jest też jednym z głównych partnerów samorządów – gmin, powiatów i województw, między innymi podstawowym organizatorem emisji obligacji komunalnych.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego pod względem wyników finansowych. Świadczą o tym liczne nagrody zdobyte w wielu prestiżowych rankingach i konkursach. 

Wizytówka Banku
Dane adresowe: ul. Puławskiej 15
02-515 Warszawa
Dane kontaktowe: infolinia:
801 302 302 lub (+48) 81 535 65 65
Dane Banku:
NIP: 5250007738
REGON: 016298263
Kapitał zakładowy: 1.250.000.000 zł. (opłacony w całości)
Skład Zarządu:
 • Zbigniew Jagiełło – Prezes
 • Bartosz Drabikowski Wiceprezes
 • Jarosław Myjak Wiceprezes
 • Jacek Obłękowski Wiceprezes
 • Jakub Papierski Wiceprezes
 • Andrzej Kołatkowski Wiceprezes
 • Piotr Stanisław Alicki Wiceprezes
Skład Rady Nadzorczej:
 • Cezary Banasiński Przewodniczący RN
 • Tomasz Zganiacz Wiceprzewodniczący RN
 • Mirosław Czekaj Sekretarz RN
 • Ewa Miklaszewska Członek RN
 • Jan Bossak Członek RN
 • Ryszard Wierzba Członek RN
 • Piotr Marczak Członek RN
 • Marek Mroczkowski Członek RN
 • Krzysztof Kilian Członek RN
Numer KRS: 0000026438
Akcjonariat:
 • Pozostali akcjonariusze – 48,76%
 • Skarb Państwa – 40,99%
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – 10,25%
Oferta PKO BP:
Klient indywidualny:
Klient młody:
Firmy:
Korporacje:
Samorządy:
Wspólnoty i Deweloperzy:
Bankowość osobista:

oferta Aurum:

oferta Platinum: