Bank Pekao produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane są formą inwestowania, która łączy bezpieczeństwo tradycyjnych depozytów z możliwością osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków wynikających z zachowania różnorodnych instrumentów finansowych.

Produkty strukturyzowane to:

  • możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu
  • 100% ochrona kapitału na koniec okresu inwestycji
  • możliwość dywersyfikacji portfela poprzez inwestycje w produkt oparty o instrumenty finansowe, które nie są powszechnie dostępne dla inwestorów indywidualnych
  • zróżnicowane strategie i horyzonty inwestycyjne
  • transparentne zasady obliczania końcowej stopy zwrotu

W ofercie Banku Pekao dostępny jest Certyfikat Depozytowy EURPLN 3. To produkt inwestycyjny ze 100% gwarancją kapitału w Dniu Wykupu. To możliwość podjęcia inwestycji opartej na założeniu, że w ciągu najbliższych 5 miesięcy nastąpi umocnienie złotego względem euro (spadek kursu EURPLN). Koniec inwestycji 15.11.2012