Bank BPH kredyt rewolwingowy

Kredyt Rewolwingowy:

 • kredyt rewolwingowy pozwala na finansowanie działalności bieżącej firmy
 • kredyt przyznawany jest do rachunku bieżącego na okres 12 miesięcy, z możliwością automatycznego przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy
 • obsługa nie wymaga składania dyspozycji
 • po zakończeniu okresu kredytowania w formie odnawialnej  istnieje możliwość zmiany formy kredytowania na kredyt z harmonogramem spłaty na okres 3 lat, bez konieczności powtórnej weryfikacji zdolności kredytowej i wartości zabezpieczenia
 • Bank BPH nie pobiera prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu
 • maksymalna kwota kredytu: 500.000 zł
 • możliwość wielokrotnego odnawiania kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia
 • możliwość zabezpieczenia środkami trwałymi (maszyny, pojazdy, urządzenia), zapasami (tylko dla firm prowadzących pełną rachunkowość) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia odpowiedniego środka trwałego lub zapasów
 • z kredytu rewolwingowego mogą skorzystać firmy, które:
  – prowadzą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy i posiadają zamknięty minimum jeden pełny okres obrachunkowy
  – posiadają w Banku BPH rachunek płatny na żądanie przez okres co najmniej 6 miesięcy lub takie, które przedstawią wyciągi z rachunku w innym banku za okres co najmniej 6 miesięcy
  – osiągają regularne wpływy z działalności gospodarczej na rachunek firmowy, a roczne obroty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie przekraczają 5.000.000 zł.