Bank Millennium lokaty dla klientów Prestige

Lokata SuperDuet Prestige:

 • lokata łączy wysokooprocentowaną lokatę terminową z funduszem inwestycyjnym
 • środki zainwestowane w SuperDuet dzielone są następująco:
  – 50% środków przeznaczane jest na lokatę 3-, 6- lub 12-miesięczną o stałej stopie procentowej
  – 50% środków inwestowane jest w wybrany subfundusz Millennium FIO
 • lokata umożliwia zmienianie subfunduszy bez podatku
 • podatek odprowadzany jest w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa
 • możliwość wybrania z pośród subfunduszy:
  – Subfundusz Depozytowy
  – Subfundusz Stabilnego Wzrostu
  – Subfundusz Zrównoważony
  – Subfundusz Akcji
  – Subfundusz Dynamicznych Spółek
 • minimalna kwota inwestycji – 2000 PLN
 • oprocentowanie lokaty do 7% w skali roku
 • możliwość wypłaty środków z funduszu w dowolnym momencie bez opłat

Lokata MegaDuet:

 • połączenie 3 miesięcznego depozytu z inwestycją w wybrany przez klienta produkt inwestycyjny z oferty Prestige
 • minimalna kwota inwestycji: 50 000 PLN (suma inwestycji na lokatę i produkt inwestycyjny)
 • oprocentowanie 7% w skali roku dla MegaDuet otwartego w połączeniu z następującymi produktami:
  – Fundusze Legg Mason (stabilnego wzrostu, zrównoważone, akcyjne)
  – Fundusze Investors (stabilnego wzrostu, zrównoważone, akcyjne)
  – Fundusze ING (stabilnego wzrostu, zrównoważone, akcyjne)
  – Fundusze Millennium FIO (stabilnego wzrostu, zrównoważone, akcyjne)
  – Fundusze zagraniczne BlackRock
  – Wielowalutowy Program Inwestycyjny
 • depozyt dla Walutowego Programu Inwestycyjnego otwieranego w walucie (EUR/USD) w ramach MegaDuet zakładany jest w PLN
 • możliwość wyboru kilku produktów inwestycyjnych w ramach jednej lokaty MegaDuet
 • alokacja środków: maksymalnie 50% depozyt + 50% (lub pozostała część) na produkcie inwestycyjnym
 • maksymalna kwota depozytu może stanowić do 50% całości inwestycji

Lokata aukcje:

 • produkt umożliwiający użytkującym Millenet wybranie indywidualnych warunków dla lokat terminowych
 • możliwość złożenia oferty w czasie trwania Aukcji, w której należy zadeklarować oprocentowanie oraz kwotę lokaty terminowej. Jeśli oferta będzie w puli wygrywającej to automatycznie zostanie założona lokata terminowa na warunkach zaproponowanych przez klienta
 • maksymalne oprocentowanie: 8%, standardowe oprocentowanie: 3%

Lokata Millennium:

 • bezpłatnie otwierana lokata standardowa dostępna w walutach: PLN, USD i EUR
 • stałe oprocentowanie lokaty w trakcie trwania umowy
 • lokata dostępna w dwóch wariantach:
  – nieodnawialnym – po upływie terminu kapitał lokaty wraz z odsetkami zostaje automatycznie przeksięgowany na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
  – odnawialnym – z odsetkami kapitalizowanymi na rachunku lokaty lub z odsetkami przeksięgowanymi na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
 • lokata otwierana na okres od 1 dnia do 24 miesięcy
 • możliwość wycofania środków w dowolnym momencie
 • minimalna kwota lokaty: 500 PLN lub 200 USD lub 200 EUR w zależności od wybranej waluty
 • możliwość zakładania lokaty na okresy standardowe: 15 dni, 1, 2, 3, 6, 9, 12 i 24 miesięcy (lokata na 24 miesiące dostępna tylko dla lokaty zakładanej w PLN)

Lokata Słodki Zysk

Lokata Coraz Lepsza

Lokata SuperProcent

Lokata Rosnąca

Lokata Millenet

Lokata Promocyjna IKE