Bank BPH TransFinancing

TransFinancing:

 • pakiet programów finansowania wierzytelności i zobowiązań, dostępny w ramach elektronicznej platformy BusinessNet
 • usługa skierowana w szczególności do klientów, którzy:
  – realizują ekspansywną strategię zwiększania obrotów przez stosowanie długich terminów płatności
  – dążą do automatyzacji i przejrzystości swoich rozliczeń
  – mają problemy z rozliczaniem dużej ilości faktur
  – posiadają rozbudowaną sieć odbiorców
  – posiadają wysoki poziom należności
  – utrzymują stałą współpracę z odbiorcami
  – uzyskują rabaty cenowe
  – dążą do poprawy płynności poprzez optymalizację rozliczeń z odbiorcami lub dostawcami

TransFinancing obejmuje:

 • dyskonto krótkoterminowych należności – na podstawie przedstawianych przez firmę elektronicznych wniosków z fakturami, Bank BPH wypłaca środki. Spłata następuje poprzez spłatę od odbiorcy, bezpośrednio na rachunek Banku. Dla zapewniania płynności programu możliwe jest przedłużanie cykli rozliczeniowych faktur o tzw. dni respektowe, podczas których Bank BPH nie wstrzymuje finansowania oraz nie obciąża rachunku firmy na wypadek krótkiej zwłoki płatniczej kontrahenta firmy
 • programy finansowania odbiorców (możliwość wydłużenia terminów płatności dla kontrahentów)
 • finansowanie zobowiązań firmy (programy finansowania dostawców)
 • programy miękkiej windykacji odbiorców, pozwalające na zwiększenie terminowości spływów należności