Bank Pekao usługi maklerskie

Sprzedaż produktów i usług maklerskich Banku Pekao prowadzone są za pośrednictwem Domu Maklerskiego Pekao, który  jest specjalistyczną jednostką organizacyjną Banku.

Oferta zapewnia klientom możliwość inwestowania na rynku akcji, derywatów (finansowe kontrakty terminowe i opcje), obligacji, a także rynku pierwotnym oraz rynku niepublicznym.