Bank BPH Bankowość elektroniczna dla klientów korporacyjnych

BusinessNet

DealingNet

BankConnet:

 • usługa umożliwiająca automatyczną komunikację pomiędzy Bankiem BPH a klientem w celu aktualizowania i uzgadniania informacji finansowych w czasie rzeczywistym
 • BankConnect jest narzędziem, łączącym system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz system finansowo-księgowy firmy z systemem transakcyjnym Banku BPH
 • wymiana danych pomiędzy klientem a Bankiem BPH następuje on – line
 • usługa zapewnia dostęp do informacji finansowych o saldzie dostępnym i księgowym, historii operacji, wyciągach, raportach Cash Management

BPH Integrator:

 • usługa umożliwiająca szybki i automatyczny przepływ danych pomiędzy wykorzystywanymi w firmie systemami ERP, finansowo-księgowymi (FK) i kadrowo-płacowymi (HR) a systemami bankowości internetowej

TradeNet:

 • TradeNet to forma zarządzania transakcjami akredytywy i inkasa
 • usługa jest udostępniana klientom w systemie BusinessNet
 • system zapewnia stały dostęp do informacji handlowych w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie
 • usługa umożliwia zarządzanie transakcjami na każdym etapie ich realizacji, od przygotowania zlecenia po dokonanie rozliczenia
 • usługa umożliwia obsługę produktów dokumentowych finansowania handlu

Gaits:

 • usługa umożliwiająca kontrolę i zarządzanie rachunkami w wielu bankach, przy wykorzystaniu tylko jednej instalacji systemu bankowości elektronicznej
 • usługa przeznaczona jest dla firm, które chcą za pośrednictwem Banku BPH obsługiwać swoje rachunki w innych bankach na całym świecie
 • usługa centralizuje obsługę wszystkich rachunków klienta, prowadzonych w bankach będących aktywnymi uczestnikami sieci SWIFT
 • GAITS Active umożliwia:
  – zlecanie dyspozycji płatniczych z rachunków prowadzonych w dowolnym banku na świecie
  – bieżące monitorowanie sald i operacji bankowych na rachunkach prowadzonych w innych bankach
  – otrzymywanie kompletu informacji za pośrednictwem jednego banku i w jednym systemie bankowości elektronicznej
  – wymianę informacji o poleceniach, saldach i operacjach bankowych, w funkcjonującym na całym świecie formacie
  – zarządzanie finansami firm zależnych