Bank BPH pożyczka hipoteczna z harmonogramem spłaty

Pożyczka hipoteczna z harmonogramem spłaty:

  • pożyczka dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy i posiadają zamknięty jeden pełny okres obrachunkowy
  • pożyczka pozwala na pozyskanie środków na finansowanie dowolnych potrzeb związanych z działalnością bieżącą i inwestycyjną firmy
  • maksymalna kwota kredytu: 1.000.000 złotych
  • nie wymagany biznesplan
  • nie wymagane dokumentowanie wydatkowania środków
  • wymaganym zabezpieczeniem jest nieruchomość, która może stanowić własność osób trzecich, oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości