ING Bank Śląski karty płatnicze dla samorządów

ING Bank Śląski w ramach oferty oferuje karty płatnicze obciążeniowe, debetowe i przedpłacone.

 • Karty obciążeniowe (charge) proponowane są przedstawicielom władz jednostki samorządowej i służą do regulowania wydatków służbowych, zwłaszcza o charakterze reprezentacyjnym. Użytkownik karty może dokonywać płatności za towary i usługi lub wypłacać gotówkę w ramach przyznanego miesięcznego limitu wydatków. ING Bank Śląski oferuje kartę MasterCard Business Gold charge oraz VISA Business charge.
 • Karty debetowe oferowane są pracownikom dokonujących w ramach swych obowiązków regularnych wydatków (kierowcy, zaopatrzeniowcy, administracja, itp.). Karty debetowe wydawane są do rachunku bieżącego Jednostki i mają przyznany dzienny limit transakcji bezgotówkowych i gotówkowych. Karty debetowe w ING Banku Śląskim: karta MasterCard Corporate, karta MasterCard Business w EUR.
 • Karty przedpłacone zapewniają wygodną obsługę wydatków służbowych i administracyjnych Jednostki oraz wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń finansowych dla pracowników. Może być także wykorzystywana do wypłat świadczeń realizowanych w ramach prowadzonej działalności samorządu. Karta przedpłacona posiada swój własny rachunek i nie jest powiązana z rachunkiem bieżącym Jednostki. Karta zasilana jest określoną kwotą, przekazaną do dyspozycji użytkownika. W każdej chwili można dokonać kolejnego zasilenia. ING oferuje dwie karty przedpłacone: MasterCard Corporate oraz MasterCard Business w EUR.
  Karty przedpłacone dostępne są w dwóch wariantach:
  Karty przedpłacone firmowe
  – właścicielem środków zgromadzonych na tego typu kartach jest jednostka samorządowa, a ich użytkownikiem wskazany pracownik. Służą one do wypłaty pracownikom Jednostki zaliczek lub diet na delegacje i wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne. Karta firmowa może być również wykorzystywana do udostępniania pracownikom administracji środków na zakupy towarów i usług potrzebnych w codziennej pracy Jednostki, jak również do wypłaty wynagrodzeń.
  Karty przedpłacone indywidualne
  – właścicielem środków zgromadzonych na karcie indywidualnej jest posiadacz karty – osoba fizyczna. W przypadku jednostek samorządowych wykorzystanie kart przepłaconych może znacznie usprawnić wypłatę świadczeń socjalnych.