Bank BPH kredyt obrotowy odnawialny

Kredyt obrotowy odnawialny:

 • kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w obrocie krajowym i zagranicznym
 • kredyt może zostać także przeznaczony na:
  – finansowanie podatku VAT wynikającego z inwestycji
  – finansowanie kontraktów
  – spłatę zadłużenia z tytułu zobowiązań kredytowych o charakterze obrotowym
  – zabezpieczenie płatności bądź dokonanie płatności z tytułu akredytywy
 • każda spłata części lub całości kredytu powoduje wzrost dostępnego salda środków pieniężnych o kwotę dokonanej spłaty i pozwala na wielokrotne ich wykorzystanie w ramach limitu przyznanego umową kredytu, w trakcie obowiązywania umowy kredytu
 • okres kredytowania do 24 miesięcy – przy kredytach z jednorazową spłatą kapitału – 12 miesięcy
 • możliwość finansowania bez materialnego zabezpieczenia kredytu, w przypadku klientów z dobrą sytuacja finansową
 • możliwość decydowania o momencie spłaty wykorzystanego kredytu w trakcie trwania umowy kredytu
 • możliwość wyboru waluty kredytu: PLN, EUR, USD, CHF
 • kredyt obrotowy dostępny jest dla klientów, którzy:
  – prowadzą działalność gospodarczą, przez co najmniej 18 miesięcy
  – uzyskują roczny przychód z działalności firmy od 5.000.000 zł. do 30.000.000 zł.
  – posiadają lub założą rachunek firmowy Biznes Symetria PRO/pomocniczy w Banku BPH w walucie kredytu