PKO Bank Polski operacje dokumentowe

Akredytywa dokumentowa własna:

 • oferta przygotowana dla klientów korporacyjnych, małych i średnich firm, spółdzielni mieszkaniowych oraz deweloperów
 • akredytywa dokumentowa własna służy do rozliczenia transakcji handlowej oraz do zabezpieczenia interesów stron tej transakcji
 • waluta: PLN, EUR, GBP, USD, JPY, CHF
 • akredytywa dokumentowa własna ułatwia uzyskanie finansowania i poprawia płynność finansową zleceniodawcy akredytywy (w przypadku akredytywy z odroczonym terminem płatności)
 • akredytywa ogranicza ryzyko otrzymania przez kupującego niewłaściwego lub niepełnowartościowego towaru lub otrzymania towaru w terminie innym niż uzgodniony w kontrakcie

Gwarancja w obrocie zagranicznym:

 • oferta skierowana do klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw, deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych
 • gwarancja w obrocie zagranicznym przeznaczona jest do obsługi gwarancji udzielonej przez inny bank lub uprawnioną instytucję finansową, zabezpieczającej transakcję handlową lub zawartą umowę, w której przynajmniej jedna ze stron jest nierezydentem
 • waluta: PLN lub waluty wymienialne
 • możliwość obsługi przy wykorzystaniu systemu SWIFT
 • gwarancja może być zabezpieczeniem interesów sprzedającego oraz kupującego
 • ryzyko niewypłacalności zleceniodawcy przejmuje bank udzielający gwarancji 

Gwarancja własna w obrocie zagranicznym:

 • oferta przeznaczona dla korporacji, małych i średnich firm, deweloperów oraz spółdzielni mieszkaniowych
 • gwarancja udzielana w celu zabezpieczenia transakcji handlowej albo zawartej umowy, w której przynajmniej jedna ze stron (zleceniodawca lub beneficjent gwarancji) jest nierezydentem
 • bank udziela: gwarancji przetargowych (wadialnych), gwarancji dobrego wykonania umowy, gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji zapłaty, gwarancji spłaty kredytu, gwarancji zapłaty długu celnego, gwarancji zapłaty rat leasingowych, akredytyw stand-by, gwarancji uregulowania zobowiązań z innych tytułów
 • ryzyko niewypłacalności zleceniodawcy przechodzi na bank udzielający gwarancji