PKO Bank Polski preferencyjny kredyt studencki

Preferencyjny kredyt studencki w PKO Banku Polskim:

  • kredyt udzielany na okres studiów
  • część kosztów oprocentowania finansowana jest z budżetu państwa
  • możliwość karencji w spłacie kredytu i odsetek
  • raty malejące
  • możliwość uzyskania kredytu przez studentów posiadających niską zdolność kredytową
  • okres spłaty kredytu dostosowany jest do możliwości kredytobiorcy
  • wysokość udzielonego kredytu stanowi suma wypłaconych rat, przy czym nie może ona przekroczyć 60 transz, a w przypadku studiów doktoranckich nie może ona przekroczyć 40 transz.
  • wysokość miesięcznej raty kredytu jest corocznie ustalana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w roku akademickim 2011/2012 wynosi 600 zł.