PKO Bank Polski depozyty

Rachunek bieżący:

 • rachunek dla przedsiębiorców, jednostek budżetowych i samorządowych, fundacji i funduszy, rezydentów i nierezydentów oraz wszystkich klientów korporacyjnych
 • rachunek przeznaczony do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku i przeprowadzania rozliczeń, związanych z wykonywaną przez posiadacza rachunku działalnością
 • rachunek otwierany w PLN EUR USD GBP CHF
 • dostęp do usług bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego

Rachunek powierniczy:

 • rachunek przeznaczony do zabezpieczania transakcji między sprzedającym a kupującym
 • rozliczenia i wypłaty środków są uwalniane zgodnie z umową rachunku powierniczego
 • rachunek otwierany w EUR PLN USD CHF GBP

Rachunek zastrzeżony (rozliczeń warunkowych):

 • rachunek służy do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych
 • rachunek zapewnia realizację płatności wynikającą z warunków umowy między stronami umowy
 • rachunek otwierany w PLN EUR USD GBP CHF

PKO Rachunki Wirtualne:

 • rachunki wirtualne umożliwiają sprawne zarządzanie płatnościami dłużników wpływającymi na rachunek klienta, poprzez ich automatyczną identyfikację oraz szybkie przetwarzanie
 • produkt oferowany klientom z dużą ilością płatności przychodzących
 • rachunek otwierany zgodnie z walutą powiązanego rachunku bieżącego

Polecenie zapłaty:

 • polecenie zapłaty umożliwia sprawną kontrolę wpływu należności
 • produkt oferowany firmom, którym umożliwia się ściąganie stałych, powtarzających się należności
 • limit transakcji: 1000 euro w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej, 50000 euro w przypadku pozostałych dłużników

Mikrorachunki:

 • mikrorachunki zostały stworzone z myślą o Sądach
 • produkt wspomaga zarządzanie indywidualnymi wpłatami na rachunki Sądów poprzez automatyczne i codzienne generowanie elektronicznych raportów, zawierających wpłacone kwoty oraz wielkości odsetek naliczonych od wpłat dokonanych w ramach konkretnej sprawy
 • mikrorachunki umożliwiają otrzymywanie pełnej informacji o wpłatach i wypłatach zrealizowanych dla konkretnej sprawy

PKO – masowe wypłaty:

 • usługa polega na realizacji przez PKO Bank Polski gotówkowych zleceń płatniczych zlecanych w postaci pliku przez klienta, na rzecz wskazanych przez niego beneficjentów
 • usługa skierowana do firm lub instytucji, które dokonują wielu jednorazowych wypłat gotówkowych i zdecydowani są na outsourcing tego procesu poza sieć swoich placówek w celu obniżenia kosztów obsługi gotówkowej
 • usługa oferowana klientom, którzy dokonują powtarzalnych wypłat na rzecz beneficjentów nieposiadających rachunku bankowego, lub którzy preferują otrzymywanie wartości pieniężnych w formie gotówki
 • waluta: PLN, EUR, USD, CHF, GBP