PKO Bank Polski rachunki

PKO Bank Polski wspólnotom mieszkaniowym i deweloperom proponuje następującą ofertę rachunków bankowych:

Rachunek bieżący:

 • rachunek dla deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości
 • rachunek służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku i wykonywania rozliczeń pieniężnych – w obrocie krajowym i zagranicznym – związanych z prowadzoną działalnością
 • rachunek nieoprocentowany lub oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej
 • możliwość przejęcia przez PKO Bank Polski czynności związanych z zarządzaniem określonymi płatnościami klienta
 • dostęp do produktów kredytowych

Pakiet „Nasza Wspólnota Plus”:

 • oferta dla wspólnot mieszkaniowych
 • waluta: PLN
 • opłata miesięczna za pakiet: 12 zł.
 • pakiet obejmuje:
  – otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego
  – realizację przelewów krajowych składanych za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO lub iPKO Biznes z rachunku podstawowego
  – obniżone stawki prowizji i opłat
 • indywidualna obsługa przez doradcę bankowego

Pakiet „Nasza Wspólnota”:

 • pakiet dla wspólnot mieszkaniowych
 • waluta: PLN
 • opłata miesięczna za pakiet: 40 zł.
 • dostęp do rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • pakiet obejmuje:
  – otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego
  – otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego (dla funduszu remontowego)
  – założenie i prowadzenie skrzynki internetowej na serwerze PKO BP
  – przekazywanie informacji o zmianach salda do skrzynki poczty internetowej – dane przekazywane są raz na dobę i uwzględniają wszystkie zmiany sald rachunków, które nastąpiły poprzedniego dnia
  – Informacja SMS – przesyłanie na telefon komórkowy wiadomości tekstowych (SMS) informujących o saldach rachunków. Dane przekazywane są raz na dobę i uwzględniają wszystkie zmiany sald rachunków, które nastąpiły poprzedniego dnia
  – wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych na rzecz posiadacza rachunku lub osób trzecich

Pakiet „Nasza Mała Wspólnota”:

 • pakiet dla wspólnot mieszkaniowych liczących nie więcej niż 20 lokali we wspólnocie
 • waluta: PLN
 • opłata miesięczna za pakiet: 20 zł.
 • pakiet obejmuje:
  – otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego
  – wypłaty gotówkowe z rachunku Pakietu
  – wpłaty gotówkowe w złotych, w kwocie niższej lub równej 1.000 zł, dokonywane w formie otwartej w oddziale prowadzącym rachunek i agencjach PKO BP podległych pod ten oddział
  – abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO,
  – realizacja przelewów lub zleceń jednorazowych składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w PKO BP

Pakiet „Nasza Wspólnota Premium”:

 • pakiet dla dużych wspólnot mieszkaniowych
 • waluta: PLN
 • opłata miesięczna za pakiet: 60 zł.
 • specjalne stawki prowizji i opłat w zakresie wpłat gotówkowych w złotych, w kwocie niższej lub równej 1.000 zł, dokonywanych w formie otwartej na wszystkie rachunki Pakietu w oddziale prowadzącym rachunek i agencjach PKO BP podległych pod ten oddział
 • indywidualna obsługa przez doradcę bankowego
 • pakiet obejmuje:
  – otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego
  – otwarcie i prowadzenie dwóch dodatkowych rachunków bieżących pomocniczych 
  – wypłaty gotówkowe ze wszystkich rachunków Pakietu
  -abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO
  – realizacja przelewów lub zleceń jednorazowych składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w PKO BP
  – wykonywanie czynności związanych obsługą płatności masowych (SWRK)
  – abonament za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, za każdy z dwóch rachunków pomocniczych wchodzących w skład Pakietu
  – udzielenie i automatyczne odnowienie limitu dopuszczalnego salda debetowego

Pakiet „Zarządca”:

 • oferta dla zarządcy nieruchomości w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi na zlecenie wspólnot mieszkaniowych
 • pakiet obejmuje:
  – otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego podstawowego
  – otwarcie i prowadzenie dodatkowego rachunku bieżącego pomocniczego 
  – wypłaty gotówkowe z rachunków Pakietu
  – abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO
  – wykonywanie czynności związanych obsługą płatności masowych (SWRK)
  – abonament za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, za rachunek pomocniczy wchodzących w skład Pakietu
  – udzielenie i automatyczne odnowienie limitu dopuszczalnego salda debetowego
  – wydanie jednej karty PKO Visa Business Electron

Rachunek lokacyjny KORZYŚĆ:

 • rachunek dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości
 • rachunek przeznaczony do lokowania nadwyżek środków pieniężnych
 • rachunek otwierany w PLN
 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • pierwszy przelew w miesiącu z rachunku lokacyjnego KORZYŚĆ na rachunek powiązany jest bezpłatny
 • możliwość dokonywania wpłat w dowolnej kwocie i czasie
 • możliwość dokonywania wypłat w dowolnej kwocie i czasie, bez utraty naliczonych odsetek

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy:

 • rachunek dla spółdzielni mieszkaniowych lub firm deweloperskich
 • rachunek otwierany w celu gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych, powierzonych posiadaczowi rachunku przez nabywców, na podstawie odrębnej umowy deweloperskiej
 • dokonywanie wypłat zdeponowanych środków na rzecz posiadacza rachunku następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, określonego w umowie rachunku
 • nabywcy wpłacają na rachunek środki pieniężne w celu spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz posiadacza rachunku na poczet ceny nabycia: prawa własności lokalu mieszkalnego, prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość

Rachunek skonsolidowany:

 • rachunek dla spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, pośredników w obrocie nieruchomościami
 • rachunek umożliwia automatyczny transfer nadwyżek z rachunków powiązanych na rachunek podstawowy (główny) klienta
 • waluta: PLN

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy:

 • rachunek dla spółdzielni mieszkaniowych i firm deweloperskich
 • rachunek służy do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych, powierzonych posiadaczowi rachunku przez nabywców, na podstawie odrębnej umowy deweloperskiej
 • nabywcy wpłacają na rachunek środki pieniężne w celu spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz posiadacza rachunku na poczet ceny nabycia: prawa własności lokalu mieszkalnego, prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość
 • wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo