Bank BPH odnawialna pożyczka hipoteczna

Odnawialna pożyczka hipoteczna:

 • Odnawialna Pożyczka Hipoteczna to forma finansowania działalności bieżącej firmy
 • pożyczka przyznawana jest do rachunku bieżącego na okres 24 miesięcy
 • obsługa pożyczki nie wymaga składania dyspozycji
 • po zakończeniu okresu kredytowania w formie odnawialnej istnieje możliwość zamiany formy kredytowania na kredyt z harmonogramem spłaty na okres 6 lat, bez konieczności powtórnej oceny zdolności kredytowej i wartości zabezpieczenia
 • brak prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu
 • maksymalna kwota kredytu: 1.000.000 zł
 • zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość, która może stanowić własność osób trzecich, oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości
 • z oferty odnawialnej pożyczki hipotecznej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
  – prowadzą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy i posiadają zamknięty jeden pełny okres obrachunkowy
  – posiadają w Banku BPH rachunek płatny na żądanie przez okres co najmniej 6 miesięcy lub przedstawią wyciągi z rachunku w innym banku za okres co najmniej 6 miesięcy
  – osiągają regularne wpływy z działalności gospodarczej na rachunek firmowy, a roczne obroty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie przekraczają 5.000.000 zł.