PKO Bank Polski oferta PLATINIUM

Program Bankowości Osobistej PLATINIUM:

  • program PLATINIUM to usługa bankowa, mająca na celu zapewnienie klientowi, obsługi na najwyższym poziomie oraz dostęp do oferty produktowej, przygotowanej zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta
  • program skierowany do klientów, którzy zapewnią: średnie saldo środków pieniężnych na rachunkach w PKO BP lub w Grupie Kapitałowej PKO BP w wysokości co najmniej 500.000 zł, lub średniomiesięczne wpływy na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w PKO BP w wysokości co najmniej 15.000 zł.
  • program PLATINIUM oferuje najlepszą jakość produktów bankowych, które są przygotowane zgodnie z preferencjami klienta 
  • dzięki programowi PLATIUNIUM klient otrzymuje dostęp do usług finansowych, z możliwością negocjowania warunków transakcji
  • klient otrzymuje dostęp do atrakcyjnych usług niefinansowych, świadczonych na preferencyjnych warunkach przez prestiżowych zewnętrznych partnerów PKO BP, dzięki Programowi Przywilejów
  • program oferuje kompleksową obsługę, prowadzoną przez indywidualnego doradcę, który w oparciu o potrzeby klienta dokonuje najlepszego wyboru spośród usług oferowanych przez bank
  • dostęp do oferty kredytowej na wysoce atrakcyjnych warunkach
  • elastyczne procedury oraz indywidualnie uzgadniane warunki transakcji
  • dostęp do bankowości elektronicznej iPKO
  • pakiety ubezpieczeń oferowane z prestiżowymi kartami płatniczymi

Program PLATINIUM oferuje klientom produkty w ramach bieżącego finansowania, pomnażania kapitału, finansowania potrzeb bieżących i inwestycyjnych oraz produktów bezpieczna przyszłość.