Bank Millennium ubezpieczenia

MilleZdrowie:

 • połączenie ubezpieczenia NNW oraz usługi assistance, polegające na telefonicznym udzielaniu informacji z zakresu Infolinii medycznej i rodzinnej
 • ubezpieczenie oferowane posiadaczom kont osobistych w Banku Millennium
 • posiadacz konta w ramach ubezpieczenia NNW objęty jest całodobową w każdym miejscu na świecie
 • dostęp do Infolinii medycznej i rodzinnej z każdego miejsca na świecie, przez 24 godz. na dobę
 • ubezpieczenie NNW obejmuje wypłatę świadczeń, w przypadku trwałego inwalidztwa lub śmierci Ubezpieczonego w środku lokomocji
 • suma ubezpieczenia NNW: 15 000 zł
 • miesięczna składka pobierana jest automatycznie z ROR

MilleWypłata:

 • ubezpieczenie NNW, gwarantujące wypłatę jednorazowego świadczenia, a następnie miesięcznych świadczeń ratalnych przez okres 5 lat w razie nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie oferowane posiadaczom kont osobistych w Banku Millennium
 • produkt przygotowany przez Bank Millennium oraz PZU S.A. 
 • suma ubezpieczenia NNW dla jednorazowego świadczenie: 10 000 zł lub 25 000 zł
 • możliwość wyboru wysokości kwoty miesięcznej wypłaty
 • przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu przekraczający 50% albo śmierć ubezpieczonego
 • ubezpieczenie obejmuje pełny zakres ochrony ubezpieczeniowej tj. odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, jakie mogą się wydarzyć podczas pracy zawodowej, w drodze do pracy i z pracy oraz w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz za granicą

MillePodróż:

 • ubezpieczenie NNW i ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • ubezpieczenie przygotowane przez Bank Millennium wraz z PZU S.A. dla posiadaczy kont osobistych
 • przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć ubezpieczonego
 • przedmiotem ubezpieczenia są również rzeczy ubezpieczonego wchodzące w skład jego bagażu podróżnego
 • ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju jak i za granicą
 • suma ubezpieczenia w dwóch wariantach do wyboru:
  – 10.000 zł (odpowiedzialność za bagaż podróżny do 2 000 zł)
  – 50 000 zł (odpowiedzialność za bagaż podróżny do 5 000 zł)
 • okres ubezpieczenia: 30 dni