ING Bank Śląski rachunki dla firm

  • Rachunek podstawowy w ING Banku Śląskim służy prowadzeniu bieżących rozliczeń finansowych. Pozwala przechowywać środki pieniężne oraz przeprowadzać rozliczenia związane z wykonywaną przez firmę działalnością. Dostęp do rachunku firma uzyskuje za pomocą bankowości internetowej ING BusinessOnLine.
  • Rachunek płacowy w ING Banku Śląskim umożliwia terminową realizację płatności dotyczących wynagrodzeń pracowników. Płatności płacowe są realizowane po zasileniu rachunku płacowego zbiorczą kwotą przeznaczoną na wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym. Zasilenie rachunku dokonywane jest automatycznie z rachunku podstawowego w momencie zainicjowania przelewów płacowych.
  • Rachunek zastrzeżony (escrow) / Rachunek powierniczy  pozwala znacznie ograniczyć ryzyko towarzyszące niestandardowym i jednorazowym transakcjom kupna-sprzedaży. Rozliczenie transakcji następuje na warunkach ustalonych w umowie rachunku zastrzeżonego lub umowie rachunku powierniczego przez kupującego i sprzedającego, ale wykonawcą tej umowy jest ING Bank Śląski.