Bank Millennium pożyczka pod aktywa

Pożyczka pod aktywa:

  • pożyczka udzielana w PLN, przy czym waluta pożyczki może być inna niż waluta zabezpieczenia
  • oferta pożyczki skierowana do klientów, które posiadają w Banku Millennium inwestycje lub oszczędności w różnych klasach aktywów, i potrzebują środków finansowych w postaci gotówki
  • możliwość dopasowania warunków pożyczki do indywidualnych potrzeb klienta
  • aktywo, które jest przedstawiane jako zabezpieczenie, może należeć do pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej za jej zgodą
  • okres kredytowania – od 7 dni do 12 miesięcy
  • spłata w pożyczki następuje w miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych
  • możliwość przewalutowania lub przedłużenia pożyczki w trakcie trwania