Spłata kredytu samochodowego przed czasem

0
6539
Dealer selling car.

Zakup samochodu na kredyt jest częstym rozwiązaniem problemu z ograniczonym budżetem. Zdarza się, że w czasie obowiązywania umowy kredytobiorca chce przedterminowo spłacić całość zadłużenia. Powodem mogą być plany inwestycyjne, które wymagają pozyskania zewnętrznych środków, a przy tym „czystej” historii kredytowej. Jak wygląda procedura wcześniejszej spłaty kredytu?

Kredyt samochodowy nie jest wprawdzie tak popularnym sposobem finansowania samochodów dla firm jak leasing, jednak ze względu na formę własności auta, ma grono swoich zwolenników.

Klienci wybierający kredyt na zakup firmowych aut doceniają większą swobodę w decydowaniu o wyborze ubezpieczyciela lub serwisu (po okresie gwarancji). Z reguły kredytobiorca od początku jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, co zwykle nie jest możliwe w przypadku leasingu.  Dzięki temu możliwe jest zbycie auta przed zakończeniem umowy, w tym wypadku środki ze sprzedaży zwykle zostają przeznaczone na spłatę kredytu. W ten sposób przedsiębiorca może zabezpieczyć się na wypadek, gdyby auto przestało być potrzebne.

Masz prawo

Bez względu na to jakie są powody wcześniejszej spłaty kredytu warto wiedzieć, że taką możliwość gwarantuje nam ustawa o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 48 tej ustawy kredytobiorca ma prawo do spłaty kredytu przed umówionym terminem. Co więcej, nie mają tu znaczenia zapisy umowy zawartej z bankiem.

Trzeba jednak pamiętać o przekazaniu kredytodawcy informacji o planowanej przedterminowej spłacie kredytu najpóźniej 3 dni przed jej dokonaniem. Powinno to nastąpić w terminie odpowiadającym kolejnej racie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jednocześnie bank jest zobowiązany do rozliczenia się z kredytobiorcą w ciągu 14 dni od chwili spłaty kredytu w całości.

Odzyskaj część kosztów

Oprocentowanie kredytu samochodowego (http://www.vwbank.pl/dla-firmy/kredyty/kredyt-samochodowy-dla-firm.html) nie musi być wysokie, jednak jest to istotny koszt, jaki ponosimy kupując samochód na kredyt.

Spłacając kredyt przed czasem możemy zostać poproszeni przez bank o zapłatę oprocentowania kredytu samochodowego za pozostały okres objęty umową. Zgodnie z przepisami (art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim) kredytodawca powinien jednak obniżyć wszystkie koszty kredytu, w tym odsetki, opłaty, prowizje czy koszty ubezpieczenia i zwrócić nam nadpłatę za niewykorzystany okres.

W praktyce banki, owszem, odstępują od pobierania odsetek, jednak odmawiają zwrotu kosztów przygotowawczych i prowizji za udzielenie kredytu, które traktują jako swoje wynagrodzenie.

Kredytodawca może zabezpieczyć swoje interesy prowizją za przedterminową spłatę kredytu, jednak tylko w ściśle określonych przypadkach i w wysokości m.in. nie większej niż 1% spłacanej przedterminowo kwoty (dla kredytów spłacanych z rocznym wyprzedzeniem) lub 0,5% (dla kredytów z planowym terminem całkowitej spłaty nieprzekraczającym roku). Informacja o dodatkowych opłatach za wcześniejsze rozliczenie kredytu musi znaleźć się w treści umowy.