ING Bank Śląski karty płatnicze

Karty płatnicze wydawane są do kont osobistych w ING Banku Śląskim i umożliwiają dostęp do środków zgromadzonych na koncie.
Karty płatnicze pozwalają m.in. na wypłacanie gotówki z bankomatów, dokonywanie płatności za towary i usługi, wpłacanie pieniędzy na konto we wpłatomatach.

 

 • Karta płatnicza VISA
  Karta płatnicza zbliżeniowa VISA payWave to hybrydowa karta płatnicza (posiada chip, antenę i pasek magnetyczny), wydawana na okres 5 lat.

  – brak opłaty za wydanie karty
  – brak opłaty od transakcji bezgotówkowych (w tym zbliżeniowych)
  – brak opłaty za wypłatę gotówki w ramach Cashback
  – brak opłaty za wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego
  – brak opłaty za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju w przypadku posiadania Konta Direct lub Komfort
  – brak opłaty za wpłaty gotówki na konto we wpłatomatach ING
  – możliwość dokonywania transakcji zbliżeniowych do kwoty 50 zł bez konieczności podawania numeru PIN lub złożenia podpisu
  – możliwość dokonywania transakcji drogą internetową, pocztową i telefoniczną
  – możliwość robienia zakupów na całym świecie w punktach oznaczonych logo VISA
  – transakcje dokonywane w innej walucie niż złoty rozliczane w euro

 • Karta płatnicza Debit MasterCard
  Karta płatnicza, zbliżeniowa Debit MasterCard PayPass to hybrydowa karta płatnicza (posiada chip, antenę i pasek magnetyczny) oferowana posiadaczom kont osobistych w ING Banku Śląskim prowadzonych w PLN.

  – brak opłaty za wydanie karty
  – brak opłaty od transakcji bezgotówkowych w tym zbliżeniowych
  – brak opłaty za wypłatę gotówki w ramach Cashback
  – brak opłaty za wpłaty we wpłatomacie i wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego
  – brak opłaty za dokonywanie wypłat ze wszystkich bankomatów w kraju w przypadku posiadania Konta Direct lub Komfort
  – możliwość dokonywania transakcji drogą internetową, pocztową i telefoniczną
  – możliwość dokonywania transakcji zbliżeniowych
  – możliwość robienia zakupów na całym świecie w punktach oznaczonych logo MasterCard
  – transakcje dokonywane w innej walucie niz złoty rozliczane w euro.

 • Moja Karta ING to specjalna wersja karty VISA lub Debit MasterCard wydawanej do konta osobistego, którą klient może sam zaprojektować. Karta posiada wszystkie funkcjonalności i możliwości kart płatniczych VISA oraz Debit MasterCard. Za wydanie karty, klient ponosi opłatę jednorazową w wysokości 15 zł.
 • Karta płatnicza Maestro do konta w euro to hybrydowa karta płatnicza (posiada chip i pasek magnetyczny) proponowana posiadaczom rachunków walutowych w euro w ING Banku Śląskim. Karta wydawana jest na okres 5 lat.

  – brak opłaty za wydanie karty
  – brak opłaty od transakcji bezgotówkowych
  – brak opłaty za wypłatę gotówki w kraju w ramach Cashback
  -możliwość dokonywania transakcji drogą internetową, pocztową i telefoniczną
  – swobodny dostęp do gotówki w bankomatach
  – możliwość robienia zakupów na całym świecie w punktach oznaczonych logo Maestro
  – możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcji bezgotówkowych i gotówkowych

 • Zbliżak MasterCard® to wersja płatniczej karty zbliżeniowej wydawanej w formie naklejki, służąca do realizacji drobnych płatności w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w specjalne terminale z logo MasterCard PayPass™. Karta jest wydawana do konta osobistego, na okres 12 miesięcy. Koszt jednorazowy wydania zbliżaka wynosi 30 zł.