Bank Millennium Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE):

  • oprocentowany rachunek bankowy, zapewniający dodatkowe środki na przyszłą emeryturę
  • IKE zapewnia zysk wyższy niż na standardowych lokatach, 5% w skali roku
  • zysk zwolniony z podatku od zysków kapitałowych
  • brak opłat za przystąpienie i prowadzenie IKE
  • 100% środków jest inwestowane
  • wysoki limit wpłat – suma rocznych wpłat nie może przekraczać w 2012r. kwoty 10 578 złotych, co stanowi 300% średniego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego w Ustawie Budżetowej
  • nie wymagane dokonywanie regularnych wpłat
  • możliwość dokonywania zwrotów częściowych bez konieczności zamykania rachunku
  • minimalna kwota wpłaty: 100 PLN