Bank Millennium kredyt gotówkowy dla firm

Kredyt gotówkowy w PLN:

 • kredyt udzielany na dowolny cel
 • możliwość sfinansowania bieżącej działalności firmy
 • kredyt udzielany na okres: od 6 do 72 miesięcy
 • kredyt spłacany w równych lub rosnących ratach kapitałowych 
 • oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania
 • możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu
 • spłata kredytu dokonywana jest automatycznie ze wskazanego rachunku bieżącego
 • comiesięczny wyciąg z rachunku, daje dostęp do informacji o spłacanym kredycie
 • możliwość zaliczenia odsetek i prowizji do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej 

Kredyt gotówkowy w PLN dla klientów MAKRO:

 • uproszczona procedura przyznawania kredytu dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • kredyt udzielany na dowolny cel
 • możliwość sfinansowania bieżącej działalności firmy
 • okres kredytowania: od 6 do 24 miesięcy
 • prowizja za udzielenie kredytu: 1% wartości kredytu
 • limit do 30 000 PLN
 • nie wymagane zaświadczenia z ZUS i US
 • kredyt spłacany w równych ratach kapitałowo-odsetkowych
 • stałe oprocentowanie na poziomie 12,5%
 • możliwość dokonania wcześniejszej spłaty
 • spłata kredytu następuje automatycznie ze wskazanego rachunku bieżącego w Banku Millennium
 • comiesięczny wyciąg z rachunku, daje dostęp do informacji o spłacanym kredycie