ING Bank Śląski transakcje wymiany walutowej

Klientom dokonującym transakcji wymiany walutowej ING Bank Śląski oferuje dostęp do wielu walut.

Transakcje w ING Banku Śląskim realizowane są we wszystkich walutach wymienialnych, które są wskazane w tabeli kursowej. Dla kwot powyżej 10.000 EUR lub ich równowartości w innych walutach, istnieje możliwość negocjowania kursu, który oparty jest na kwotowaniach rynku międzybankowego.

Specjaliści ds rynków finansowych zawierają transakcje wymiany walutowej telefonicznie. W celach bezpieczeństwa rozmowy te są rejestrowane, a po zawarciu transakcji wysyłane jest do klienta potwierdzenie jej warunków. Rozliczenie operacji następuje po zawarciu transakcji, jednak rozliczenia mogą być dostosowane do potrzeb klienta:

  • rozliczenie operacji na następny dzień roboczy,
  • rozliczenie w dacie waluty spot (dwa dni robocze od dnia zawarcia transakcji),
  • rozliczenie w terminie późniejszym niż spot – tzw. transakcja forward.