Bank Pekao Bankowość elektroniczna

Pekao24:

 • dostęp do rachunków posiadanych w Banku Pekao oraz Domu Maklerskim Pekao/Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.
 • usługa umożliwiająca zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunkach przez Internet, telefon i urządzenia mobilne
 • PekaoInternet umożliwia zarządzanie rachunkami przez internet. System pozwala sprawdzić saldo, historię operacji lub dokonać operacji bankowych
 • Bankowość mobilna umożliwia obsługę rachunków przez telefon  lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu poprzez aplikację mobilną lub serwis mobilny
 • Telepekao pozwala na dostęp do usług bankowych przez telefon, w automatycznym serwisie 
 • PekaoSMS pozwala na dostęp do usług bankowych poprzez wiadomości SMS wysyłane z telefonu komórkowego

Pekao24Makler:

 • serwis oferowany klientom Domu Maklerskiego Pekao, który może być powiązany z obsługą rachunku w Banku Pekao S.A. za pośrednictwem Pekao24 umożliwiający dostęp do rachunku inwestycyjnego, a także wygodne inwestowanie w produkty rynku kapitałowego przez Internet i Telefon
 • Pekao24Makler Internet to serwis internetowy umożliwiający zarządzenie rachunkiem inwestycyjnym przez Internet
 • Pekao24Makler Serwis mobilny to dostęp do rachunków inwestycyjnych przez telefon komórkowy lub przy użyciu urządzenia mobilnego z przeglądarką internetową
 • Pekao24Makler Telefon umożliwia dostęp do rachunku za pośrednictwem konsultanta lub w serwisie automatycznym

eFaktury:

 • nowoczesna forma opłacania rachunków
 • system daje możliwość otrzymywania faktur i rachunków od wierzycieli w formie elektronicznej 
 • możliwość składania u wierzycieli reklamacji dotyczących prezentowanych faktur

Doładowania telefonów:

 • bankowość elektroniczna Pekao24 umożliwia zasilenie telefonu sieci komórkowych
 • możliwość doładowania telefonów na kartę operatorów: Orange, Plus, T-Mobile, Heyah, Play, Cyfrowy Polsat oraz Diallo

Pekao24Przelew:

 • usługa, pozwalająca na dokonywanie płatności za zakupy w Internecie