ING Bank Śląski emisja obligacji przedsiębiorstw i obligacji samorządowych

Oferta emisji przedsiębiorstw i obligacji samorządowych w ING Banku Śląskim została przygotowana dla podmiotów posiadających osobowość prawną oraz jednostek samorządu terytorialnego, aby pozyskać środki na finansowanie działalności poprzez sprzedaż obligacji inwestorom za pośrednictwem banku.

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia z obligacji.

Obligacje mogą być emitowane jako:

  • kuponowe, emitowane po wartości nominalnej (lub wartości do niej zbliżonej) z okresowymi płatnościami odsetkowymi (kupon), zwykle co 6 lub 12 miesięcy; emitent dokonuje wykupu obligacji kuponowych po wartości nominalnej w określonym z góry terminie; instrument przeznaczony standardowo do pozyskiwania finansowania na okres powyżej 1 roku,
  • zerokuponowe, emitowane z dyskontem w stosunku do wartości nominalnej i wykupywane przez emitenta po wartości nominalnej w określonym z góry terminie; instrument przeznaczony standardowo do pozyskiwania finansowania na okres do 1 roku.