PKO Bank Polski kredyty konsumpcyjne w Programie AURUM

Kredyt gotówkowy AURUM:

  • kredyt dla klientów, korzystających z Programu Bankowości Osobistej AURUM, którzy posiadają albo otworzą w PKO Banku Polskim rachunek Złote Konto albo Konto Aurum
  • kredyt udzielany na dowolny cel konsumpcyjny
  • raty miesięczne, kwartalne lub spłata jednorazowa na koniec okresu kredytowania
  • oprocentowanie liczone wg stałej lub zmiennej stopy procentowej
  • minimalna wysokość kredyt: 15.000 złotych
  • maksymalna wysokość kredytu ustalana indywidualnie z klientem 
  • maksymalny okres kredytowania: do 10 lat
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, w innym terminie niż ustalony w umowie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów
  • pakiety ubezpieczeń

Kredyt odnawialny

Dopuszczalne saldo debetowe

MAX POŻYCZKA MINI RATA