PKO Bank Polski kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy dla małych i średnich firm:

 • kredyt przeznaczony dla posiadaczy rachunku bieżącego BIZNES PARTNER
 • szybka decyzja kredytowa przy kwocie do 1 000 000 zł.
 • kredyt bez zabezpieczeń rzeczowych do 500 000 zł.
 • kredyt udzielany w PLN, CHF, EUR, USD
 • oprocentowanie kredytu według stałej lub zmiennej stopy procentowej
 • okres kredytowania:
  – dla kredytów o charakterze odnawialnym: do 12 miesięcy z możliwoscią przedłużenia okresu kredytowania na kolejne okresy roczne bez koniecznosci spłaty zadłużenia
  – dla kredytu obrotowego nieodnawialnego: max. do 36 miesięcy
 • możliwość spłaty zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych oraz limitów kart kredytowych w innych bankach
 • możliwość uruchomienia środków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie
 • możliwość przeznaczenia kredyt na pokrycie bieżących zobowiązań firmy
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oferowanego przez PKO Bank Polski we współpracy z TU Generali S.A. dla firm zabezpieczających spłatę kredytów obrotowych w formie hipoteki
 • kredyt obrotowy MSP może być postawiony do dyspozycji w formie:
  – kredytu o charakterze odnawialnym: kredyt w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER dostępny wyłącznie w PLN, kredyt obrotowy odnawialny
  – kredyt o charakterze nieodnawialnym: kredyt obrotowy nieodnawialny
 • kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach
 • kredyt wypłacany w formie gotówkowej lub bezgotówkowej