Bank Millennium fundusze unijne

Oferta EUROMillennium:

 • oferta związana z pozyskaniem funduszy Unii Europejskiej
 • oferta składa się z kredytu bankowego oraz rachunku rozliczeniowego EUROMillennium
 • rachunek rozliczeniowy realizuje przepływy finansowe związane z obsługą przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE
 • kredyt EUROMillennium składa się z części inwestycyjnej i pomostowej. Inwestycyjna część kredytu służy finansowaniu części nie objętej dotacją, natomiast finansowanie pomostowe umożliwia zachowanie płynności finansowej aż do momentu faktycznej wypłaty środków z programów operacyjnych
 • możliwość wcześniejszej spłaty części pomostowej kredytu bez karnych odsetek
 • możliwość rozliczenia całości przedsięwzięcia, w tym kwoty dotacji, poprzez odrębny rachunek bankowy bez kosztów prowadzenia rachunku

Kredyt technologiczny:

 • kredyt technologiczny to kredyt inwestycyjny udzielany przez Bank Millennium w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • kredyt technologiczny udzielany na inwestycję technologiczną czyli inwestycję polegającą na:
  – zakupie nowej technologii, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług albo
  – wdrożeniu własnej nowej technologii, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
 • kredyt udzielany do 75% wydatków, a pozostała część wydatków kwalifikowanych stanowi wkład własny w wysokości minimum 25% tych wydatków
 • kredyt spłacany jest częściowo ze środków unijnych w postaci premii technologicznej, która może być wypłacana do wysokości odpowiadającej wartości netto (bez podatku od towarów i usług) wydatków kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 4 mln PLN i z uwzględnieniem limitów pomocy publicznej
 • kredyt oferowany jest przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw