PKO Bank Polski kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny:

  • kredyt przyznawany na spłatę kredytów oraz innych zobowiązań finansowych – nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kredytem konsolidacyjnym można sfinansować:
  • nie określona minimalna kwota kredytu 
  • kredyt udzielany w polskich złotych
  • kredyt udzielany maksymalnie na okres 25 lat
  • możliwość zawieszenia spłaty 1 raty w ciągu roku
  • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, hospitalizacji
  • raty równe lub malejące
  • zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy, bądź osoby trzeciej oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • zmienne lub stałe oprocentowanie ustalane indywidualnie da każdego klienta