PKO Bank Polski świadczenia emerytalne

Rachunek lokacyjny SUPER – IKE:

  • IKE to Indywidualne Konto Emerytalne na którym gromadzone są dodatkowe oszczędności na przyszłą emeryturę.
  • rachunek przeznaczony dla pełnoletniej osoby fizycznej – wpłaty z dowolnych źródeł lub osoby małoletniej, która ukończyła 16 rok życia – wpłaty wyłącznie z tytułu wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy o pracę
  • oprocentowanie zmienne – 3,0% w skali roku
  • posiadacz rachunku ma możliwość dokonywania wpłat w formie gotówkowej i bezgotówkowej
  • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • wypłata środków zgromadzonych na Rachunku Lokacyjnym SUPER-IKE następuje na wniosek oszczędzającego