Bank Zachodni WBK produkty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane:

 • połączenie lokaty bankowej oraz inwestycji na rynku walutowym
 • szansa na zysk wyższy niż w przypadku tradycyjnych lokat bankowych
 • lokata zakładana na okres 6 miesięcy
 • minimalna kwota lokaty to 3.000 zł.
 • zysk uzależniony od zmiany kursu walutowego
 • możliwość wyboru spośród 3 strategii inwestycyjnych
 • ochrona 100% wpłaconego kapitału na koniec okresu umownego

Obligacje strukturyzowane:

 • produkty oferowane przez Dom Maklerski BZ WBK
 • możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków
 • dostęp do inwestycji w różnorodne strategie
 • ochrona 100% kapitału w terminie wykupu
 • produkt w formie papieru wartościowego

Polisy inwestycyjne:

 • produkty oferowane przez BZ WBK – Aviva
 • możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków
 • 100% gwarancja ochrony kapitału na zakończenie okresu ubezpieczenia
 • zysk zwolniony z podatku od dochodów kapitałowych
 • dostęp do inwestycji w różnorodne strategie
 • możliwość ustanowienia uposażonego