Bank Pekao finansowanie nieruchomości komercyjnych

Kredyt budowlany na nieruchomości komercyjne na sprzedaż i wynajem:

 • kredyt przeznaczony na budowę, rozbudowę nieruchomości takich jak: obiekty handlowe (supermarkety, hipermarkety) i centra handlowe, biurowce, magazyny, centra dystrybucyjne, projekty mieszane (biurowo-magazynowe)
 • waluta kredytu: PLN, EUR, USD
 • okres kredytowania – max. 3 lata
 • wysokość kredytu – w oparciu o wskaźnik LTC
 • wypłata transz zgodnie z postępem robót budowlanych monitorowanym i potwierdzonym przez bankowego inspektora nadzoru
 • stopa zmienna, odsetki kapitalizowane – ujęte w budżecie projektu
 • spłata poprzez sprzedaż budowanej nieruchomości lub refinansowanie kredytem inwestycyjnym również udzielanym przez Bank Pekao
 • limit odnawialny na koszty bieżące

Kredyt budowlany dla deweloperów mieszkaniowych:

 • kredyt udzielany na budowę, rozbudowę osiedli domów wielo- i jedno- rodzinnych
 • kredyt dostępny w PLN
 • okres kredytowania – max.3 lata
 • wysokość kredytu – w oparciu o wskaźnik LTC
 • prowadzony jest rachunek wpływów ze sprzedaży mieszkań (otwarty lub zamknięty)
 • wypłata transz zgodnie z postępem robót budowlanych monitorowanym i potwierdzonym przez bankowego inspektora nadzoru
 • stopa zmienna, odsetki kapitalizowane – ujęte w budżecie projektu
 • spłata poprzez sprzedaż lokali mieszkalnych

Kredyt inwestycyjny:

 • kredyt przeznaczony na sfinansowanie zakupu lub refinansowanie wybudowanej nieruchomości, bądź też na spłatę kredytu budowlanego udzielonego przez Bank Pekao
 • waluta kredytu zgodna z walutą umów najmu
 • okres kredytowania – max.10 lat
 • okres amortyzacji – 15 – 25 lat w zależności od obiektu
 • wysokość kredytu – w oparciu o wskaźnik LTV i przepływy pieniężne
 • stopa zmienna – zabezpieczona przed ryzykiem zmiany odpowiednim instrumentem pochodnym na co najmniej 70% wartości kredytu, lub stopa stała
 • spłata z przychodów generowanych przez nieruchomość, wskaźnik DSCR i ISCR
 • raty annuitetowe, równe raty kapitałowe lub harmonogram indywidualny
 • spłata balonowa