PKO Bank Polski ubezpieczenia dla posiadaczy ROR

NNW dla posiadaczy kont osobistych:

 • ubezpieczenie stworzone przy współpracy z Generali TU SA
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci, całkowitego inwalidztwa oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW
 • ubezpieczenie przeznaczone dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PKO BP
 • ubezpieczenie w trzech wariantach: indywidualny, senior, rodzinny
 • składki na ubezpieczenie pobierane są automatycznie z rachunku
 • ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie całego świata

Ubezpieczenie mieszkań:

 • ubezpieczenie przygotowane przy współpracy z PZU S.A.
 • ubezpieczenie dostępne dla posiadaczy ROR-u, z wyjątkiem posiadaczy SUPERKONTA GRAFFITI
 • możliwość dokonania wyboru sumy ubezpieczenia: 10 000 zł i 20 000 zł
 • brak możliwości podwyższenia sumy ubezpieczenia podczas trwania ubezpieczenia
 • bezpłatne ubezpieczenie Assistance Dom
 • ubezpieczenie obejmuje:
  – ruchomości domowe wraz ze stałymi elementami mieszkania
  – odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego w miejscu zamieszkania

Ubezpieczenie na życie SUPEROPIEKA:

 • ubezpieczenie przygotowane przy współpracy z PZU na Życie S.A.
 • trzy warianty ubezpieczenia:
  – Wariant I: SUPEROPIEKA (suma ubezpieczenia: 10000 zł)
  – Wariant II: SUPEROPIEKA GOLD – dostępny dla posiadaczy ZŁOTEGO KONTA i rachunku PLATINIUM (suma ubezpieczenia: 35000 zł)
  – Wariant III: SUPEROPIEKA PLATINIUM – dostępny dla posiadaczy rachunku PLATINIUM (suma ubezpieczenia: 65000 zł.)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób w życiu prywatnym:

 • ubezpieczenie przygotowane przy współpracy z PZU S.A.
 • ubezpieczenie chroni ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich związanymi z wykonywaniem przez niego lub członków jego najbliższej rodziny czynności w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia
 • ubezpieczenie dostępne dla posiadaczy ROR-u, z wyjątkiem posiadaczy SUPERKONTA GRAFFITI
 • możliwość dokonania wyboru sumy gwarancyjnej: 10.000 zł. i 30.000 zł.
 • ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski