Bank Pekao Pekao Leasing

Oferta leasingowa dla firm proponowana jest przez Bank Pekao razem z Pekao Leasing. Proponowany leasing może być udzielony w walucie: PLN, EUR, CHF. Leasingiem mogą zostać sfinansowane nowe i używane środki transportu, nowe i używane maszyny, urządzenia, linie technologiczne oraz nieruchomości.

Produkty uproszczone Pekao LEASING:

 • Auto Leasing 24 umożliwia sfinansowanie zakupu: nowych samochodów osobowych, nowych samochodów dostawczych o ładowności do 3,5 tony (w tym mikrobusów i minibusów), nowych motocykli oraz demonstracyjnych środków transportu drogowego.
  Umowa leasingu może być zawarta w ramach produktu uproszczonego Auto Leasing 24, jeżeli wartość zaangażowania z wnioskowanej transakcji nie przekracza 150.000 zł netto (poprzez zaangażowanie należy rozumieć wartość netto przedmiotu umowy pomniejszoną o wysokość opłaty wstępnej wniesionej przez klienta).
 • Transport Leasing umożliwia finansowanie nowych i używanych środków transportu drogowego takich kategorii jak:
  – ciągniki samochodowe,
  – samochody ciężarowe i podwozia z następującymi zabudowami: furgon, pick-up, skrzyniowa, kontenerowa, chłodnia, wywrotka, betonomieszarka, izoterma,
  – przyczepy: skrzyniowa, kontenerowa,
  – naczepy: skrzyniowa, kontenerowa, chłodnia, wywrotka, cysterna, dźwig HDS.
  Finansowane w ramach Transport Leasing używane środki transportu drogowego nie mogą być starsze, niż 7 lat. W przypadku tego typu aktywów suma wieku i okresu finansowania nie może przekroczyć 10 lat.
  Produkt uproszczony Transport Leasing umożliwia także zawieranie umów tzw. leasingu zwrotnego, jeżeli okres od zakupu środka transportu drogowego przez Klienta do jego odsprzedaży do Pekao Leasing nie przekroczył 3 miesięcy.
  Łączne zaangażowanie Pekao Leasing w Klienta w ramach produktu uproszczonego Transport Leasing może wynieść nawet 370 tys. EUR.
 • Mała Maszyna umożliwia sfinansowanie zakupu nowych i używanych maszyn i urządzeń, których przeznaczenie jest zgodne z rodzajem prowadzonej przez klienta działalności. Finansowane środki trwałe muszą być kompletnymi urządzeniami lub grupami urządzeń, które są produkowane seryjnie.
  W ramach produktu można finansować używane środki trwałe takie jak:
  – wózki widłowe i podnośnikowe,
  – maszyny, urządzenia i aparaty do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, spycharki, walce, ubijarki, zagęszczarki do gruntu),
  – paletyzery,
  – owijarki do palet.
  Używane środki trwałe nie mogą być starsze, niż 7 lat. W przypadku tego typu aktywów suma wieku i okresu finansowania nie może przekroczyć 10 lat.
  Produktem nie mogą zostać objęte przedmioty o stawce amortyzacyjnej 10%.
  Łączne zaangażowanie Pekao Leasing w klienta w ramach produktu uproszczonego Mała Maszyna może wynieść nawet 1 mln zł w przypadku finansowania najbardziej płynnych aktywów.
 • Medyk Finanse adresowany jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną z opieką zdrowotną.
  W ramach produktu Medyk Finanse mogą być finansowane:
  – aparatury i urządzenia medyczne, które są produkowane seryjnie
  – meble apteczne oraz sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu gabinetów
  – nowe samochody osobowe lub dostawcze.
  Łączne zaangażowanie Pekao Leasing w klienta w ramach produktu Medyk Finanse może wynieść nawet 450 tys. złotych.
  W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi (w tym spółek cywilnych), którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną z opieką zdrowotną przez okres minimum 2 lat i posiadają dyplom Akademii Medycznej (lub dokument ekwiwalentny uprawniający do wykonywania zawodu), co najmniej od 2 lat, do zawarcia umowy leasingu nie wymaga się dokumentów dotyczących dochodu.